Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Veselība
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Visas aktualitātes
Aicina darbā Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāju

  

Siguldas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90000048152)

aicina darbā Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāju

 
Galvenie amata pienākumi:
 •  vadīt un nodrošināt izglītības iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 

 •  izstrādāt izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt iestādes attīstības plāna izstrādi, veikt regulāru izglītības iestādes darba pašvērtēšanu un uzraudzību par dokumentu izpildi; 

 •  nodrošināt Valsts pirmsskolas vadlīniju, pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu; 

 •  sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu un realizēt iestādes darbību apstiprinātā budžeta apjomā;

 •  nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;

 •  nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodoto valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīgu apsaimniekošanu;

 •  uzturēt iestādes lietvedību, nodrošināt dokumentu apriti.
Prasības pretendentiem:
 •  uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; 

 •  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība izglītības vadībā; 
 •  pieredze izglītības vadības darbā ne mazāka par trīs gadiem pēdējo piecu gadu laikā (par izglītības vadības darbu tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas vadību);
 •  vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā;
 •  valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 •  vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 •  praktiska pieredze budžeta plānošanas un personāla vadības jautājumos;
 •  pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem;
 •  stratēģisks redzējums par pirmsskolas izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā, t.sk. par kompetenču pieeju mācību saturā;
 •  izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 •  lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja organizēt un vadīt komandas darbu, motivēt darbiniekus;
 •  nevainojama reputācija, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
 •  ļoti labas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām.
Piedāvājam:
 •  iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 •  interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 •  draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 •  profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 •  atalgojumu 1168,00 eiro pirms nodokļu nomaksas.
 
 

Iesniedzamie dokumenti:
 •  motivācijas vēstule;
 •  dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).
 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 12.augustam uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970863, 67970852.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība; vakances nolikumu un plašāku informāciju aicinām aplūkot tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

 

Konkursa nolikums pieejams Siguldas pašvaldības interneta vietnē https://www.sigulda.lv/public/download.php?id=6073

 

 

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
Mālpils pasta nodaļa
KrastGroup
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti