Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Nevalstiskās organizācijas
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

 
 

 Adrese: Jaunā iela 3,
              Mālpils, 
              Mālpils pagasts,
              Siguldas novads
              LV-2152, Latvija

 Tālruņi67925069
                 

 e-pasts: piimalp@tvnet.lv  

 

 

Vadītāja v.i. Agnese Kantiševa
Tālr. 67925069
Mob.
e-pasts: piimalp@tvnet.lv

Vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos, lietvede: Olita Veica
Tālr.: 67925252
Mob. 29196525
e-pasts: olita.veica@malpils.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Agnese Kantiševa
e-pasts: agnesekant@tvnet.lv

Medmāsa: Indra Jakobsone
Tālr. 26361385
e-pasts: indola@inbox.lv

Šobrīd klātienē apmeklētājus nepieņemam. Sazināties iespējams
elektroniski vai pa norādītajiem tālruņu numuriem.
 
Pavisam iestādē 2020./2021. mācību gadā darbojas 10 grupas, tai
skaitā 4 grupās veic obligāto sagatavošanu skolai.
Iestādē strādā 34 darbinieki, no tiem 20 pedagogi, t.sk., vadītāja un
vadītājas vietniece izglītības jomā. 

Ēdināšanu iestādē nodrošina SIA “ANIVA”.

 Mālpils PII "Māllēpīte"pašnovērtējuma ziņojums

  
 Informācija vecākiem:
 NOLIKUMS
 Iestādes iekšējie kārtības noteikumi
 Kārtība, kā reģistrē bērnu no piecu gadu vecuma neierašanos izglītības iestādē
 Vecāku iesnieguma veidlapa 2021
Reģistrēsanas veidlapa 2021

 Par bērnu ieskaitīšanu un atskaitīšanu no PII

 Saskaņā ar iestādes nolikumu, bērnus iestādē uzņemam no 1,5 gadu vecuma

Laipni gaidīti arī tie bērni, kuri nedzīvo Mālpils novadā!

 Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu budžetu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadam ŠEIT


  

    

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti