Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Nevalstiskās organizācijas
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Apstiprināti

ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumu (prot. Nr.7, 21. §)
 

Saistošie noteikumi Nr 10. "Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu"

IESNIEGUMS
 
 

Ir izveidots arī e-pakalpojums portālā e.sigulda.lv/  e.pakalpojumi/ģimene laulības/Statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršana vai atjaunošana. Veicot e-pakalpojumu, klients norāda, kur bijis deklarēts uz 01.07.2021., un sistēma pēc tam piedāvā aizpildīt attiecīgo formu.

ZINĀŠANAI ! 

Līdz jauno apvienoto saistošo noteikumu apstiprināšanai visas novada ģimenes var saņemt Statusu, bet atlaides un atvieglojumus saņem pēc spēkā esošajiem katra novada saistošajiem noteikumiem. 

     Pabalsti Mālpils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētām ģimenēm:

 

  • EUR 30,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei Mālpils novada vidusskolas skolēnam;
  • EUR 15,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei obligātās izglītības vecuma bērniem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām Mālpils novada domes vidusskolā;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Starpības segšanai starp apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām un valsts budžeta līdzfinansējumu 1.-3.klašu skolēniem.
  • Interešu izglītības izdevumu segšana 50% apmērā, ja bērns apmeklē maksas interešu pulciņu Mālpils novadā.
Tiesiskais pamats:

 Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.10 „Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” un Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”

 Vecāki aizpilda iesniegumu p/a „Mālpils sociālais dienests” (Nākotnes ielā 1, Mālpilī) un iesniedz saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus.

  Par bērniem kas vecāki par 18 gadiem, jāiesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērns sekmīgi turpina mācības un atrodas vecāku apgādībā. 

 

 Atlaides daudzbērnu ģimenēm:

 

  • Bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Mālpils mūzikas un mākslas skolā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 Tiesiskais pamats:

 2013.gada 23.janvāra sēdes saistošie noteikumi Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” p.2.4.3.

 Vecāki iesniedz personīgu iesniegumu skolas direktoram.

  

  • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.

Tiesiskais pamats:

Likums „par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas (12)punkts.

Piemēro pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administrators

Piezīme. LR likumdošanā bērns ir persona līdz 18 gadiem.

 

 

  •          Mālpils novada sporta kompleksā 50% atlaide baseina apmeklējumam.

Tiesiskais pamats: Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta lēmums Nr.5/13

 

Apmeklējuma laikā jāuzrāda p/a „Mālpils sociālais dienests” izsniegta Izziņa par atbilstību Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam.

 

 Interesējošos jautājumus var noskaidrot:

-          Mālpils novada domes kancelejā, tālrunis 67970888;

-          p/a „Mālpils sociālais dienests” – tālrunis 67185874;

-          Mālpils mākslas un mūzikas skolā, tālrunis 26557299;

-          Mālpils sporta kompleksā, tālrunis 26676121

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti