Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
 Darījumi ar lauksaimniecības zemi
 Dzīvesvietas deklarēšana
 Domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju izsniegšana
 Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai
 Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā
 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
 Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai
 Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
 Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
 Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
 Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem
 Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana
 Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
 Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošana vai atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Nevalstiskās organizācijas
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pakalpojumi

VIENOTAIS VALSTS UN PAŠVALDĪBU PAKALPOJUMU PORTĀLS - www.latvija.lv 

Saite uz Siguldas novada veidlapu sadaļu ŠEIT

DZIMTSARAKSTU NODAĻA Mālpilī: (uz laiku slēgta, pakalpojumi saņemami Siguldā, Pils ielā 16, Jaunajā pilī)

MAKSA PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMIEM

Mirušo apbedīšana - nepieciešamā informācija tuvinieka nāves gadījumā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE:

Vecāku iesnieguma veidlapa  uzņemšanai PII "Māllēpīte" 2021

Veidlapa reģistrēšanai PII "Māllēpīte" 2021

Pieteikumus var sūtīt elektroniski piimalp@tvnet.lv vai agnesekant@tvnet.lv

 BŪVVALDE:

Darījumi ar lauksaimniecības zemēm

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 
IEDZĪVOTĀJU REĢISTRS:

Dzīvesvietas deklarēšana (Mālpils VPVKAC, Nākotnes iela 1, Mālpils)


NODOKĻU ADMINISTRĀCIJA:

Paziņojuma saņemšana par nekustamā īpašuma nodokli portālā e-pakalpojumi.lv

 


KANCELEJA: (Līdz reorganizācijas beigām-Mālpilī, Nākotnes ielā 1)

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana


Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai(aktualizēta periodam līdz pilnīgai pārejai uz Siguldas pakalpojumu)
 

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem

Sociālās palīdzības iesniegumu veidlapas skatīt šeit 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti