Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Nevalstiskās organizācijas
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Kontakti

 UZMANĪBU! NO 1. JŪLIJA  ESAM SIGULDAS NOVADĀ!

 Mālpils pagasta pārvalde

Adrese: Nākotnes iela 1,
Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads,
LV – 2152

Tālrunis: 67970888

 

E-pasts: malpils@sigulda.lvApmeklētāju pieņemšanas laiki

Mālpils pagasta pārvaldes kanceleja

Pirmdienās        8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Ceturtdienās      8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00

 Mālpils VPVKAC 

Pirmdienās        8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00 
Otrdienās          8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00 

Trešdienās        8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00 

Ceturdienās       8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00 
Piektdienās        8.30 - 12.30 un 13.00 - 16.00 

Tālr. 67869145 

 Būvvaldes vadītāja

būvinspektore: Rudīte Bete

tālr.: 67970889
e-pasts: rudite@malpils.lv

Piektdienās        11.00 - 16.00

Arhitekte
 

Indra Reitere, 

tālr.: 67970889 

e-pasts: indra.reitere@malpils.lv

Ceturtdienās      8.30 - 18.00
Piektdienās        8.30 - 16.00

Izpilddirektors Agris Bukovskis
tālr.: 67970887
e-pasts: agris.bukovskis@malpils.lv

LietvedeLiene Graudiņa
tālr.: 67970888
e-pasts: malpils@sigulda.lv

Personāldaļas vadītājaIveta Krieviņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
tālr.: 67970901
e-pasts: iveta@malpils.lv

Atbildīgā par izdevumu "Mālpils Vēstis"Esmeralda Tāle
tālr.:67970896
e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv

Finanšu un ekonomikas daļa:
Vadītāja - Sandra Eriņa
tālr.: 67970894

e-pasts: sandra.erina@malpils.lv
 
Finansiste: Daina Sila
tālr. 67970894
e-pasts: daina@malpils.lv
 
 
Grāmatvede: Līga Tuče
tālr.: 67970895
e-pasts: liga.tuce@malpils.lv
 
Materiālu uzskaites grāmatvede: Lija Preisa
tālr.: 67970894
e-pasts: lija.preisa@malpils.lv
 
Kasiere: Indra Asne
tālr.: 67869145
e-pasts: indra.asne@malpils.lv

Iepirkumu speciāliste, speciāliste izglītības jautājumos pašvaldībāDaiga Melcere
tālr.: 67970886
e-pasts: daiga.melcere@malpils.lv

Juriste, bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Višķere
tālr.: 67970890
e-pasts: barintiesa@malpils.lv

Sporta kompleksa vadītājs: Valts Mihelsons
Tālrunis sporta kompleksā: 26676121
e-pasts: sportahalle@malpils.lv
 

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150
Diennakts dežūrtālrunis 26160288
e-pasta adrese: policija@sigulda.lv
(ar pašvaldības policiju var sazināties
arī lietotnē “WhatsApp”, rakstot uz tālruņa nr.26160288)
 
VALSTS POLICIJAS RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES SIGULDAS IECIRKNIS
Miera iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150
Diennakts dežūrtālrunis 02, 110
Darbdienās 67950403
 
Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļa

Vadītāja: Ineta Broka,
tālr.: 67970898
e-pasts: ineta.broka@malpils.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste: Dace Jakubovska,
tālr. 67970892
e-pasts: dace.jakubovska@malpils.lv

Projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore: Līvija Mukāne,
tālr.: 67970893
e-pasts: livija.mukane@inbox.lv

Projektu vadītāja: Elita Kārkliņa
tālr.: 67970898
e-pasts: elita.karklina@malpils.lv

Veselības veicināšanas koordinatore: Jolanta Epalte

Siguldas novada pašvaldība

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Reģ.nr. 90000048152

PVN reģ.nr.LV90000048152
AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404.

 

  


 Mālpils novada domes norēķinu konti:

 AS „SWEDBANK”, HABALV22
LV83 HABA 0551 0359 5070 0

AS „SEB Banka”, UNLALV2X
LV44 UNLA 0050 0202 3784 8

Ziedojumu konts:
LV20 HABA 0551 0360 4951 3


Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas konti:

Maksājots norādīt saņēmēju: Siguldas novada pašvaldība

AS Swedbank, HABALV22
LV17 HABA 0551 0301 4896 0

AS SEB Banka, UNLALV2X
LV03 UNLA 0050 0198 8870 7


 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti