Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Mālpils novada politiski represēto nodaļa

Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405
 


Mālpils novada politiski represēto nodaļa (MPRN) ir neatkarīga un demokrātiska organizācija, kas savā darbībā vadās no humāniem principiem, ievēro Latvijas Republikas likumus, savas organizācijas statūtus un programmu un darbojas Mālpils pagasta teritorijā. Tā ir dibināta 2005.gada 31.maijā. Šobrīd Mālpils pagasta represēto nodaļa apvieno četrdesmit septiņus Mālpils pagastā dzīvojošus represētos. Kopš 2007.gada 27.septembra MPRN darbojas „Mālpils Tautskola” sastāvā kā struktūrvienība.

 MPRN koordinatore ir Kultūras centra direktore Edīte Priekule.

 

Mālpils PRN adrese – Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV -2152 

 MPRN uzdevumi un mērķi.

Mālpils pagasta politiski represēto nodaļa savā darbībā balstās uz Latvijas Republikas Satversmi un risina visus ar represijām saistītos jautājumus:

1. Uzskaita represētos Mālpils pagasta iedzīvotājus.
2. Apzina represēto likteņus, nometinājuma un apbedījuma vietas.
3. Skaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautu likteņgaitās. 
4. Veicina vēsturisku, dokumentālu, literāru atmiņu vākšanu un saglabāšanu.
5. Nodrošina represiju upuru mūžīgas piemiņas saglabāšanu.
6. Organizē juridisku un cita veida palīdzību represētajiem.
7. Pieprasa Latvijas Republikas valdībai nodrošināt represiju rezultātā zaudētā īpašuma, kā arī ieslodzījumā un nometinājumā nostrādātā darba patiesās vērtības kompensāciju.

 Savu mērķu sasniegšanai Mālpils PRN sadarbojas ar Mālpils novada pašvaldību, valsts, sabiedriskajām, politiskajām un reliģiskajām organizācijām un privātpersonām.

 Mālpils politiski represēto nodaļas pasākumi.

 Katru gadu notiek piemiņas pasākums 25.marta un 14.jūnija represiju atcerei. Katru gadu jūlijā Mālpils politiski represēto nodaļas biedri dodas uz Vislatvijas politiski represēto salidojumu Ikšķilē, bet septembrī vai oktobrī notiek ekskursija pa Latviju.

  Mālpils novadpētniecības muzejā glabājas daudzu represijās cietušo mālpiliešu atmiņas, dokumenti, priekšmeti, kā arī interesantā tehnikā veidotas gleznas. Šie materiāli tiks izmantoti izstādē par 1941. un 1949.gada represijām.

 

  
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti