Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"

Reģ. Nr. 50008100001
Nākotnes ielā 5, Mālpils, Mālpils novads, LV 2152
Sabiedriskā labuma statuss

mājas lapa: http://www.noticisev.lv/

 

e-pasts: noticisev@inbox.lv
tālr: 26395701

Norēķinu konts: AS Swedbank 
                       Konts: LV98 HABA0551035902512

Darbības mērķi - sabiedrības un invalīdu sociālās integrācijas saskaņas un labklājības veicināšana; invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana sociālajā, garīgajā, izglītības un finansiālajā jomā.
Biedrības uzdevumi -  sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

      Informāciju par  Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības ,,Notici sev!” aktivitātēm var saņemt pie biedrības valdes locekļiem:
      Valdes priekšsēdētajas Lūcijas Vaivares: tel. 26395701
      Valdes priekšs. vietn. Ingrīdas Muraško: tel. 27100371
      Valdes priekšs. vietn. Jeļenas Kostenko: tel. 28324428

     

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “ Notici sev!” atrašanās vietas:
Mālpils novada domes 214. telpā, Nākotnes ielā 1;
Pils ielā 14, 163. kabinetā.
 

Beidrības AKTUALITĀTES skatīt mājas lapā: www.noticisev.lv

 


Pacēlājs peldbaseiniem Mālpilī!

2018. gada 23. novembrī  Mālpils sporta kompleksa peldbaseinā notika pacēlāja peldbaseiniem uzstādīšana
un tā darbības demonstrēšana. Tagad katram mālpilietim un apkārtējo pagastu, novadu iedzīvotājiem arī
ar kustību traucējumiem ir iespēja peldēties Mālpils peldbaseinā.
Pacēlājs nodrošina invalīdu ar kustību traucējumiem regulāru iespēju peldēties, piedalīties ārstnieciskās
vingrošanas ūdenī nodarbībās, tādejādi uzturot invalīdu ar kustību traucējumiem organisma funkcionēšanas spējas,
uzlabojot pašsajūtu, veselību.

Pateicamies Mālpils novada domei, SIA “KVIST” kolektīvam, deputātiem, labdarības veikalam “Otrā elpa”
par ziedojumu pacēlāja peldbaseiniem iegādei. Liels paldies ikvienam ziedotājam, kas piedalījās pavasara
un rudens labdarības akcijā “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā!” un savu iespēju robežās atbalstīja mūsu ieceri.
Īpašs paldies Vītumu, Grīnbergu ģimenēm, Elīnai Jungai-Ķēniņai, Sporta kompleksa vadībai, darbiniekiem un
Ojāram, kuri ticēja mūsu idejai un aktīvi iesaistījās tās realizēšanā.
Itālijā ražoto pacēlāja baseiniem piegādāja, uzstādīja un apmācīja SIA “SARMO”. Tik mobils, moderns,
viegli vadāms, pārvietojams uz jebkuru baseina malu pacēlājs baseiniem Latvijā vēl ir maz sastopams.
Pacēlāja kopējās izmaksas ir 8591,00 EUR.

Aicinām cilvēkus ar funkcionāliem, kustību traucējumiem, senjorus izmantot
dāvāto iespēju peldēties Mālpils peldbaseinā un nostiprināt veselību!

Biedrības “Notici sev!” valde

  


 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti