Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
 Deputāti
 Kontaktinformācija
 Komitejas
 Komisijas
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Komisijas
Mālpils novada domes komisiju sastāvi:

1. Iepirkumu komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1)  Agris Bukovskis – komisijas priekšsēdētājs
2)  Daiga Melcere – komisijas sekretāre
3)  Valts Mihelsons -   komisijas priekšsēdētāja vietnieks
4)  Anna Višķere
5)  Iveta Krieviņa

 

2. Administratīvo lietu komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā:

1)  Dainis Pudelis - komisijas priekšsēdētājs

2)  Valts Mihelsons - komisijas priekšsēdētāja vietnieks

3)  Anna Višķere

4)  Pēteris Ozoliņš

5)  Mārtiņš Pudelis

        Ineta Broka – komisijas sekretāre

 

3. Privatizācijas komisija 4 (četru) cilvēku sastāvā

1)  Aleksandrs Lielmežs – komisijas priekšsēdētājs

2)  Mārīte Nīgrande - komisijas sekretāre

3)  Daina Sila

4)  Tatjana Deņisova

 

4. Mantas novērtēšanas komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā:

1)  Agris Bukovskis - komisijas priekšsēdētājs

2)  Sandra Eriņa

3)  Daina Sila

4)  Anna Višķere

5)  Tatjana Deņisova

 

5. Objektu apsekošanas komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā:

1)  Agris Bukovskis - komisijas priekšsēdētājs

2)  Ineta Broka

3)  Rudīte Bete

4)  Indra Asne

5)  Tatjana Deņisova

           

6. Licencēšanas komisija 5 (piecu)  cilvēku sastāvā:

1)  Aleksandrs Lielmežs - komisijas priekšsēdētājs

2)  Anna Višķere

3)  Daiga Melcere

4)  Leontina Amerika

5)  Līvija Mukāne

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Sandra Lielmeža
Komisijas sekretāre – Jolanta Dinka
Komisijas locekļi – Anna Višķere, Ģirts Lielmežs, Ilva Nagle, Ingrīda Kajaka, Ausma Čīma, Agrita Višķere, Indra Asne, Māra Ārente

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

1) Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Paulovičs
2)
Komisijas loceklis: Mārīte Nīgrande
3)
Komisijas loceklis: Ineta Broka
4) Komisijas loceklis: Tatjana Deņisova
5) Komisijas loceklis: Anna Višķere

Medību koordinācijas komisija:

Komisijas vadītājs: izpilddirektors Agris Bukovskis
Komisijas locekļi:
Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis Sandris Graudiņš
Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Mārtiņš Upmanis
Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Pēteris Ozoliņš
Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards Ligeris
Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti