Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 

Vadītāja: Malda Čelnova
Tālr. 67925069
Mob.22334173
e-pasts:
piimalp@tvnet.lv
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.14.00 - 18.00
                           Trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00

Vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos, lietvede: Olita Veica
Tālr.: 67925252
Mob. 22334176
e-pasts:
olita.veica@malpils.lv
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 8.00 - 11.00
                           Otrdienās no plkst. 9.00 - 11.00
                          Ceturtdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Agnese Kantiševa
e-pasts: agnesekant@tvnet.lv
Pieņemšanas laiki: Ceturtdienās no plkst.14.00 - 18.00
                                  Piektdienās no plkst.9.00 - 15.00

Medmāsa: Indra Jakobsone
e-pasts: indola@inbox.lv
Tālr. 67925252
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.00 - 10.00
                           Trešdienās no plkst.16.00 - 18.00

  Iestāde dibināta 1968. gada 20. martā. 1975. gadā paplašināta ar vienstāvu ēku.
Pavisam iestādē šajā mācību gadā darbojas 8 grupas, tai skaitā 3 grupās veic obligāto sagatavošanu skolai.
Iestādē strādā 32 darbinieki, no tiem 18 pedagogi. 

  • Bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā un 5/6 gadus veciem bērniem 2x nedēļā notiek deju nodarbības skolotājas Sarmītes Eņģeles vadībā.
  • Bērniem ir iespēja apmeklēt fizisko aktivitāšu centru speciālās fiziskās attīstības pedagoga Ineses Grīnbergas vadībā.
  • 1 reizes nedēļā darbojas interaktīvo rotaļnodarbību centrs, kurā skolotājas Agneses Kantiševas vadībā 5/6 gadus veci bērni apgūst lasīt un rakstīt prasmes.
  • Darbojas dežūrgrupa ar darba laiku no plkst.7.00 - 19.00.
  • Darbojas maksas pulciņš - angļu valoda.

 

 Informācija vecākiem:
 Iestādes NOLIKUMS
 Iestādes iekšējie kārtības noteikmi
 Kārtība, kā reģistrē bērnu no piecu gadu vecuma neierašanos izglītības iestādē
 Vecāku iesnieguma veidlapa...
        
 
Saskaņā ar iestādes nolikumu, bērnus iestādē uzņemam no 1,5 gadu vecuma.
 
         Ēdināšanu iestādē nodrošina firma „Aniva”.

 

 Laipni gaidīti arī tie bērni, kuri nedzīvo Mālpils novadā!

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti