Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
 Deputāti
 Kontaktinformācija
 Komitejas
 Komisijas
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Kontaktinformācija

Novada domes priekšsēdētāja - Solvita Strausa
tālr.: 67970900
e-pasts: solvita.strausa@malpils.lv

Izpilddirektors - Agris Bukovskis
tālr.: 67970887
e-pasts: agris.bukovskis@malpils.lv

Kanceleja:
Kancelejas vadītāja - Jolanta Dinka   /Santa Ozola- ilgstošā prombūtnē/
tālr.:67970888
e-pasts: kanceleja@malpils.lv

Lietvede - Liene Graudiņa
tālr.: 67970888
e-pasts: dome@malpils.lv

Personāldaļas vadītāja - Iveta Krieviņa
tālr.: 67970901, mob.28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Atbildīgā par izdevumu "Mālpils Vēstis" - Esmeralda Tāle
tālr.:67970896
e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv

Finanšu un ekonomikas daļa:
Vadītāja - Sandra Eriņa
tālr.: 67970894

e-pasts: sandra.erina@malpils.lv
 
Finansiste: Daina Sila
tālr. 67970894
e-pasts: daina@malpils.lv

Grāmatvede: Līga Tuče
tālr.: 67970895
e-pasts: liga.tuce@malpils.lv

Materiālu uzskaites grāmatvede: Lija Preisa
tālr.: 67970894
e-pasts: lija.preisa@malpils.lv

Kasiere: Indra Asne
tālr.: 67869145
e-pasts: indra.asne@malpils.lv

Nodokļu administratore
iedzīvotāju reģistratore - Mārīte Nīgrande
tālr.: 67970895
e-pasts: marite@malpils.lv

Iepirkumu speciāliste, speciāliste izglītības jautājumos pašvaldībā - Daiga Melcere
tālr.: 67970886
e-pasts: daiga.melcere@malpils.lv

Juriste, bāriņtiesas priekšsēdētāja - Anna Višķere
tālr.: 67970890
e-pasts: barintiesa@malpils.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Jurista palīgs - Viktorija Kalniņa
tālr.: 67970891
e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv

Sporta darba organizators: Ģirts Lielmežs
Sporta kompleksa vadītājs: Valts Mihelsons

Tālrunis sporta kompleksā: 26676121
e-pasts: sportahalle@malpils.lv

Mālpils pašvaldības policija
tālr.: 28357022 
dežūrtelefons: 28610004
 
e-pasts: policija@malpils.lv
Pašvaldības policijas iecirknis strādā pēc iepriekš saskaņota maiņu grafika,
nenodrošinot diennakts pieejamību.
 
Valsts policijas Mālpils iecirkņa inspektors
tālr.: 27892005
Valsts policijas Siguldas iecirkņa dežūrdaļa
tālr.: 67972002; 29429911

Būvvalde:
Būvvaldes vadītāja: Rudīte Bete,
tālr.: 67970889
e-pasts: rudite@malpils.lv

Arhitekte: Indra Reitere, 
tālr.: 67970889
e-pasts: indra.reitere@malpils.lv

Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļa

Vadītāja: Ineta Broka,
tālr.: 67970898
e-pasts: ineta.broka@malpils.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste: Tatjana Deņisova,
tālr. 67970892
e-pasts: tatjana.denisova@malpils.lv

Projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore: Līvija Mukāne,
tālr.: 67970893
e-pasts: livija.mukane@inbox.lv

Projektu vadītāja: Elita Kārkliņa
tālr.: 67970898
e-pasts: elita.karklina@malpils.lv

Veselības veicināšanas koordinatore: Jolanta Epalte


 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti