Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Aktualitātes
Pabalsts bērnu ēdināšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

       Pabalsts tiek piešķirts, sākot no 2020.gada 23 marta līdz 12.maijam, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2020.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4/1, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Pabalstu var saņemt par Mālpils novadā deklarētajiem bērniem, kas apgūst izglītību jebkurā vispārizglītojošā mācību iestādē (neattiecas uz profesionālo izglītību) Latvijā :

-          posmā no 1. līdz 4.klasei ikviena ģimene par katru bērnu 1.60 eiro dienā vai ekvivalentu pārtikas paku;

-          posmā no 5. līdz 12.klasei ģimenes, kurām Mālpils Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusu, par katru bērnu 1,60 eiro dienā vai ekvivalentu pārtikas paku;

-          Pirmsskolas izglītības posmā ģimenes, kurām Mālpils Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusu, par katru bērnu 2.42 eiro dienā vai ekvivalentu pārtikas paku, ja bērns/-i ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē bērnudārzu.

Lai noteiktu pabalsta apmēru tiek ņemts vērā noteiktais periods no 23.marta līdz 12.maijam (33 darba dienas) un noteiktā ēdināšanas maksa dienā:

-          Posmā no 1. līdz 12.klasei pabalsta apmērs vienam bērnam ir 52,80 eiro;

-          Pirmskolas izglītības posmā pabalsta apmērs vienam bērnam ir 79,86 eiro

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem obligāti jāvēršas Mālpils novada domē ar iesniegumu!

Iesnieguma veidlapa ir publicēta pašvaldības mājas lapā.

 

Iesniegumu var iesniegt vairākos veidos:

 

- ar  drošu  elektronisko  parakstu  parakstītu  iesniegumu var sūtīt  uz  e-pasta adresi

 dome@malpils.lv;

- izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;

- iesniegumu papīra formātā var iesniegt, izmantojot domes ēkas ieejas telpā  izvietoto pastkastīti.

 
                                                 UZMANĪBU VECĀKIEM! 

 

Pabalstu bērnu ēdināšanai varēs saņemt arī par periodu no 13.maija līdz 29.maijam!

 

 

Vecākiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iepriekšējo periodu, atkārtoti iesniegums nav jāiesniedz!

 

 Iepriekš pieņemtie nosacījumi pabalsta saņemšanai netiek mainīti !
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti