Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
 Vakances
 Pakalpojumi
 Pērk
 Pārdod
 Izīrē
 Īrē
Vakances

20.02.2020.

Apsardzes sertifikāta kursi

Apsardzes sertifikāta iegūšana un kvalifikācija ''Apsargs'' iegūšana.
480 stundu profesionālās tālākizglītības programma

„Personu un īpašuma aizsardzība”,

iegūstamā kvalifikācija Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis).


Akreditēts mācību centrs ''DAIZPON''
Mob. 29193937


 

 

03.02.2020.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu -

Siguldas filiāles

 ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

(Nr. 7.1.1.0/15/I/001)

Karjeras konsultanta/-es amatu

(1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 
Prasības pretendentiem:

Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

-  vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā, ja ir iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai bakalaura grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, vai sociālajā darbā, vai profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants;

-  darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi, ja ir iegūta bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

·         Vēlama darba pieredze psiholoģiskā atbalsta sniegšanā vai pieaugušo karjeras konsultēšanā;

·         Vēlama darba pieredze nodarbinātības jomā;

·         Saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros;

·         Konsultēšanas prasmes;

·         Zināšanas par personāla atlases procesu;

·         Komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;

·         Vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;

·         Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 
Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

·       Sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijasbezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem.

·         Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos.

·         Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos.

·         Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 655.00 EUR, 2.kategorija: 725.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija līdz 2020.gada 19.februārim Pretendentam jānosūta uz e-pasta adresi: sigulda@nva.gov.lv vai pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālei, Dārza iela 2a, Sigulda, LV-2150. Informācija pa tālruni 67870975 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trīs kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – praktiskie uzdevumi (rakstiski), pēc kuru rezultātiem tiks novērtētas pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV – 1010.


 

30.01.2020.

Uzņēmums SIA “Cander Serviss” (Reģ.nr. 40003916976) aicina darbā

apkopēju tirdzniecības telpu uzkopšanai Siguldā.


Uzņēmums piedāvā:

  • iespēju strādāt stabilā uzņēmumā;
  • darbu maiņās;
  • apmācību pirms darba uzsākšanas;
  • apmaksātus nodokļus un atvaļinājumu;
  • atalgojumu 4,00 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas.
Pienākumi: tirdzniecības telpu uzkopšana.
 
Prasības:
  • augsta atbildības sajūta;
  • bez kaitīgiem ieradumiem;
  • spēja nodrošināt augstu darba kvalitāti.

Pieteikties darbā, zvanot uz tālruņa numuru 28441062.

 

 

27.01.2020.

                                                                                              Mālpils novada vidusskola aicina darbā

asistentu bērnam ar īpašām vajadzībām.

 

Darba pienākumi:

Nodrošināt to darbību izpildi, kuras bērns nespēj veikt pastāvīgi: droši pārvietoties pa izglītības iestādi; veikt pašaprūpi (ja nepieciešams); integrēties skolas vidē, nodarbībās, starpbrīžos, sniegt emocionālu atbalstu.

 
Prasības kandidātiem:

Izglītība ne zemāka par valstī noteikto - pamatizglītība. Spēt uzturēt skolas kolektīvā savstarpējās cieņas un labvēlības attieksmi. Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

Pieredze darbā ar bērniem un/vai bērniem ar īpašām vajadzībām tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Apmaksa tiek veikta pēc stundas tarifa likmes, atbilstoši nostrādātajām stundām, ņemot vērā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru EUR 430,00.

 
Piezīmes:

Sūtīt CV uz vidusskola@malpils.lv , zvanīt +371 28689674, +371 26412034 vai ierasties personīgi Mālpils novada vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī.

 

Mālpils novada vidusskola aicina darbā

speciālo pedagogu bērnam ar īpašām vajadzībām

 

Darba pienākumi:

Plānot un vadīt pedagoģisko darbu, prast pielāgot mācīšanas metodes atbilstoši izglītojamā individuālām vajadzībām.

 
Prasības kandidātiem:

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569. Spēja uzturēt skolas kolektīvā savstarpējās cieņas un labvēlības attieksmi. Labas IT un komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

Piezīmes:

Sūtīt CV uz vidusskola@malpils.lv , zvanīt +371 28689674, +371 26412034 vai ierasties personīgi Mālpils novada vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti