Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
 Uzņēmumu katalogs zo.lv
 LIAA Siguldas biznesa inkubators
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
LIAA Siguldas biznesa inkubators

 

Siguldas biznesa inkubatorā ir iespēja esošiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai.  

Atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs. 

Inkubators piedāvā uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa idejas attīstīšanai nepieciešamo darba vidi, konsultācijas, apmācības, seminārus un tīklošanās pasākumus, mentoru atbalstu, pakalpojumu un līdzfinansējuma grantu.

Inkubatorā var iestāties gan fiziska persona ar biznesa ideju, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem,

 

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem dalībniekiem ir sekojoši:

 
PIRMSINKUBĀCIJA:
 

Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros biznesa idejas autors sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora koprades telpas, atvērto biroju un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu.

Pirmsinkubācijas programma uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un uzņemšana notiek nepārtraukti.

 
Programmā ietilpst:
  • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei un biznesa idejas novērtēšanai,
  • biznesa prasmju un iemaņu apguve,
  • koprades telpa - uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (open office) un biroja aprīkojums,
  • lekcijas, apmācības un semināri,
  • mentoru konsultācijas, kuras sniedz pieredzējuši uzņēmēji un eksperti.
INKUBĀCIJA:

Programma pieejama uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un tā ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus. Uzņemšana inkubācijā notiek periodiski.

Inkubācijas atbalsta ietvaros, papildus pirmsinkubācijas programmas pakalpojumiem, inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.

Inkubācijas programmā uzņēmējiem ir iespēja pretendēt arī uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un līdz 5 000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai. Pakalpojumu sākotnēji 100% apmērā apmaksā uzņēmējs. Granti aprīkojuma iegādes līdzfinansēšanai pieejami no otrā inkubācijas gada.

Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu teritorijās - ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

 

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Sīkāka informācija par projektu pieejama LIAA mājas lapā. Tur arī pieejamas pieteikuma formas uz iestāšanos biznesa inkubatorā.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/LIAASigulda/

 

 

Kontaktinformācija:


LIAA Siguldas biznesa inkubators
K. Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija.
Tālr. 62400903, 26186122

sigulda@liaa.gov.lv
Darba laiks: darba dienās 8.3017.00

 http://inkubatori.magneticlatvia.lv/en/

Kontaktpersonas:
Gundega Vanaga-Janberga, vecākā projektu vadītāja
Signe Millere, projektu vadītāja


© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti