Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Jauniešu aktivitātes

"Profesijai pa pēdām" ir pasākumu cikls, kurā ikvienam ir iespēja uzzināt vairāk par kādu populāru vai ne tik zināmu profesiju.

15.februārī iepazīsimies ar svētku režisori un noskaidrosim, kā notiek darbs svētku aģentūrā. Savukārt arhitektūras tehniķis pastāstīs par BIM projektēšanu un vēsturisko koku konstrukciju modelēšanu.
 

 

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu neformālā vidē. Veidojot dialogu starp jauniešiem un dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem, ir svarīgi radīt vidi un telpu, kurā ir iespējama atklāta un ieinteresēta saruna par to, kas ir būtiski visiem iesaistītajiem.

Projekta "Jauniešu līdzdalība Mālpilī, kura ietvaros tiek realizēts pasākums "Kafija ar politiķiem" mērķis ir: 
• Identificēt jauniešu vajadzības un saņemt priekšlikumus lietderīgā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējām, informētības, drošības, fizkās un emocionālās veselības nodrošināšanai, vides labiekārtošanai, kā arī atgriešanās novadā veicināšanai.
• Izstrādāt rīcības virzienus Mālpils novada attīstības programmai darbā ar jaunatni, apkopojot izstrādāto priekšlikumus jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanai Mālpils novadā.
• Nodrošināt pakāpenisku izstrādāto priekšlikumu/ rekomendāciju ieviešanu dzīvē

Projekta rezultātā tiks:
• Aktualizētas jauniešu vajadzības Mālpils novadā, attīstītas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, veicināta jauniešu izpratne par domes darbu un viņu iespējām Mālpils novadā
• Pilnveidotas komunikācijas un sadarbības prasmes, aktualizēta jauniešu loma pašvaldībā un viņu vajadzības.
● Nodefinētas galvenās problēmas tādās jomās kā jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, informētība, līdzdalība, nodarbinātība, veselība, infrastruktūras pieejamība. Noteikti rīcības virzieni darbā ar jaunatni Mālpils novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti