Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
GO - VET
 Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
GO - VET

 

 

MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLĀ ir uzsākts  ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTS

GO VET – (VADĪBA UN ORIENTĀCIJA CEĻĀ UZ PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU

Līgums nr. ° 2016-1-IT01-KA202-005336  - CUP CODE G86J16000640006

 
Īstenošanas laiks: 3 mācību gadi, līdz 2019.gada 31.jūlijam.
PARTNERI:

Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese (Profesionālās apmācības centrs), Itālija, - vadošais partneris

NNÖMS Poysdorf (Poisdorfas pamatskola), Austrija

IES Tirant Lo Blanc (Profesionālās apmācības centrs), Spānija

Projekta pasākumi:
  1. Piedalīšanās projekta vadības sanāksmēs un vienas vadības sanāksmes uzņemšana Mālpilī 2017.gada 26.-29.septembrī.
  2. Piedalīšanās skolotāju apmācībā pie projekta vadošā partnera – 4 skolotāji no katra partnera divas reizes projekta laikā apgūs jaunas zināšanas un pieredzi, iepazīs projekta vadošā partnera izstrādātās jaunās metodes un mācību materiālus profesionālajai orientācijai un karjeras konsultēšanai  Cebano Monregalese mācību centrā Itālijā. Pirmās mācības notiks 2017.gada 12.-18.februārī, otrās – 2018.gada sākumā.
  3. 12 stundu apmācības vadīšana savas un citu skolu kolēģiem pēc atgriešanās no Itālijas  2017.g. un 2018.g.aprīlī.
  4. GO VET modeļa ieviešana (profesionālās orientācijas pasākumi skolā dažādām klašu grupām, kā arī kopīgas aktivitātes ar citām novada un reģiona skolām) no 2017.gada jūnija līdz 2017.gada decembrim
  5. Vietējo un reģionālo sadarbības partneru iesaistīšana projekta pasākumos.
  6. Vismaz 50 skolēnu iesaistīšana projekta pasākumos gada laikā.
  7. Projekta pasākumu dokumentēšana, publikāciju sagatavošana skolas mājas lapai,  “Mālpils Vēstīm”, projekta kopīgajiem  informatīvajiem izdevumiem, kā arī citas informācijas izplatīšanas aktivitātes.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti