Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Uz Eiropas spārniem

 

 

 

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

“Uz Eiropas spārniem”

(“ON THE WINGS OF EUROPE”)

Līgums Nr.    2015-1-CZ01-KA219-013741
 
PARTNERI: 

ČEHIJĀ -                   Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice

HORVĀTIJĀ-            Prva gimnazija Varaždin

LIETUVĀ-                  Ignalinos r. Dūkšto mokykla

SPĀNIJĀ –                I.E.S. Virgen de Guadalupe, Caceres

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 590 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

MĒRĶI:
Skolēnu dabaszinātņu, komunikatīvo un valodu prasmju pilnveide, strādājot pie projekta tēmas – putnu migrācija Eiropā.
Pieredzes apmaiņa un labās prakses attīstība, motivējot skolēnus sasniegt augstākus mācību rezultātus un veiksmīgāk strādāt komandā. 
Efektīvu mācību metožu, inovatīvu un uz skolēnu orientētu pedagoģisko pieeju pielietošana.  
Starppriekšmetu saiknes veicināšana un  nostiprināšana. 
 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

10/2015 – Projekta  detalizētas plānošanas sanāksme Čehijā (2 skolotāji)
02/2016 - Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Spānijā (4 skolēni un pavadošais skolotājs)
02/2016 - Skolotāju apmācība Spānijā  (1 skolotājs)
10/2016 - Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Lietuvā (4 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
04/2016-  Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Horvātijā (4 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
05/2017 –Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Latvijā (2 skolēni un 2 pavadošie skolotāji

 
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Padziļināta apmācība par dabaszinātņu tēmām.
Tikšanās ar ornitoloģijas speciālistiem.
Muzeju un tematisko izstāžu apmeklējumi. 
Praktiskās nodarbības – putnu vērošana, vērojumu aprakstu veidošana un sistematizācija, fotografēšana, foto un zīmējumu izstāžu veidošana.
Informācijas vākšana un apkopošana par putnu migrācijas ceļiem.
Publikācijas, projekta rezultātu izplatīšana.

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā:
karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti