Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā

 

 Mālpils Profesionālās vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

“Darba vidē balstīta profesionālā apmācība- vietējā un starptautiskā”

(“WORK BASED LEARNING- LOCAL AND INTERNATIONAL”)

Līguma nr. 2015-1-LV01-KA202-013386

PARTNERI:                                                                                                                     

AUSTRIJA –   Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich, Sirnitz

PORTUGĀLE - Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto Salvo

-          Centro de Estudos e Formacao Aquiles Estaco, Lda, Vidigueira 

POLIJA  -      Zespol Szkol Ponadgimazjalnych, Szydlow

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  31 625 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus finansējuma nepieciešamības.

MĒRĶI:

Veicināt darba vidē balstītas profesionālās apmācības kvalitāti un pievilcību.

Sagatavot studentus, skolotājus un uzņēmumu personālu starptautiskajā darba vidē balstītai profesionālajai apmācībai.

Rosināt vairāk uzņēmumu vairākās valstīs apmācīt profesionālās izglītības ieguvējus, tai skaitā no ārvalstīm.

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:  

 Darba vidē balstītas profesionālās apmācības (DVBPA) treniņš Portugālē, Austrijā, Polijā un Latvijā (4 audzēkņi un 2 pavadošie skolotāji no katras skolas):

5 dienu programma partnerskolu audzēkņiem, kas ietver sevī gan mācekļa darbu attiecīgo nozaru vietējos uzņēmumos, gan arī apmācību skolās. Audzēkņi pilnveidos  savas praktiskā darba iemaņas,  valodu un sociālās prasmes, iepazīs starpkultūru atšķirības, mācīsies darboties starptautiskā komandā reālā darba vidē. 

Skolotāju 5 dienu apmācība Austrijā (valstī ar vislabāk attīstīto DVBPA): 2 skolotāji no katras partnerskolas.

 PLĀNOTIE REZULTĀTI:

Apkopota, izvērtēta un izplatīta informācija par  DVBPA  situāciju katrā partnervalstī, izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidei.

Apkopots un publicēts katrā partnerskolā projekta ietvaros organizēto apmācību saturs (skolotājiem un uzņēmumu personālam).

DVBPA treniņa materiāli (video, intervijas, pieredzes stāsti, labās prakses piemēri, ieteikumi nākamajiem mācekļiem).

E-Rokasgrāmata “Starptautiskajā darba vidē balstīta profesionālā izglītība- jūsu iespēja” (ieteikumi un noderīga informācija cilvēkiem, kas vēlas doties ārzemju praksēs, kā arī lai atrastu darbu vai izveidotu savu uzņēmumu.)

Projekta ziņu lapas,  E- avīzes 2 x gadā, informācija par projekta aktivitātēm visu partneru mājas lapās, tai skaitā datu bāze par visas partnervalstīs apzinātajiem uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti iesaistīties DVBPA.

Regulāras sadarbības pasākumi ar katras valsts vietējiem uzņēmumiem (DVBPI testēšana, konsultācijas ar potenciālajiem DVBPA dalībniekiem).

Radošo darbnīcu materiāli: kā veiksmīgāk atrast mācekļa vietu savā valstī un ārzemēs, kā  sagatavot kvalitatīvu CV un profesionālu portfolio, kur atrast informāciju par atbalsta organizācijām un pasākumiem, kā izvairīties no starpkultūru pārpratumiem ārzemju praksēs u.c.

 

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
 
pa tālr. 26114137 vai e-pastā:
karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti