Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošana vai atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām

 

 

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Mālpils novada dome

 

 

Pakalpojuma funkcija

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošana vai atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām uz atsavināmo nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

Pašvaldība izsniedz izziņu, ja pašvaldībai atsavināmais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 5 darba dienu  laikā tiek izsniegta izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai pieņem domes lēmumu, ja pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai ,pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

 Pakalpojuma rezultāts ir izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības  vai lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

 

 

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziska persona vai Juridiska persona

 

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Viena no nekustamā īpašuma pirkuma līguma pusēm

 

 

Pakalpojuma normatīvie akti

 

Likums Par pašvaldībām


Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

 

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, pirkuma līguma oriģināls vai notariālā kārtībā apstiprināta kopija

 

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

5 darba dienas vai 20 dienas

 

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

 

 

Administratīvais process

Administratīvais akts ir Mālpils novada domes izziņa par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām vai lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu no pirmpirkuma  tiesībām

 

 

Pārsūdzības iespējas

Mālpils novada domes lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

 

Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

 

Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

dome@malpils.lv

 

 

Pakalpojuma saņemšanas vietas

Klātienē - Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152 vai pa pastu

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti