Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 
Pakalpojuma saņēmēji:

Zemes  īpašnieki  vai  tiesiskie valdītāji

Pakalpojuma sniedzējs

Mālpils novada domes Objektu  apsekošanas  komisija

Pakalpojuma īss raksturojums
 

Mālpils novada dome izvērtē iesniegumus koku ciršanai ārpus meža zemes, koku ciršanas  publiskās  apspriešanas  kārtību  un  gadījumus,  kad  rīko publisko apspriešanu, un atļaujas izsniegšanas kārtību

Iesniedzamie / uzrādāmie dokumenti:

Iesniegums ar  pievienotu zemes robežu plāna vai situācijas plāna  kopiju  ar  iezīmētu  plānoto  ciršanas  vietu  un  īpašuma  vai  valdījuma tiesību apliecinošus dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu.

(Veidlapa – pielikums Nr. 1 pie Mālpils novada domes 27.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā")

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai elektroniski

 
Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, elektroniski

Maksa par pakalpojumu:
Bezmaksas
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas
 
Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža",

 
Kontaktinformācija:

Mālpils novada domes kanceleja T: 67970888, dome@malpils.lv

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti