Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma saņēmēji:

Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma īss raksturojums
 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu saņemšana no fiziskām un juridiskajām personām, to izskatīšana un atbildes sniegšana. Minētos iesniegumus iesniedz Mālpils novada pašvaldības kancelejā. Ja nav zināma konkrēta struktūrvienība, kuras kompetencē ir jautājuma būtība, jāaizpilda iesniegums brīvā formā. Iesniegumu var aizpildīt uz vietas, kā arī iesniegt jau aizpildītu veidlapu.

Elektroniski portālā www.latvija.lv

 
Iesniedzamie / uzrādāmie dokumenti:

Iesniegums;

Ja nepieciešams pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).

 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai elektroniski

 
Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, elektroniski

Maksa par pakalpojumu:
Bezmaksas
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas
Normatīvie akti:

Iesniegumu likums;

Dokumentu juridiskā spēka likums;

MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

Kontaktinformācija:

Mālpils novada domes kanceleja T: 67970888, dome@malpils.lv

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti