Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem

 

 

Pakalpojuma nosaukums:

Licences saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru

 

Atbildīgā struktūrvienība:

Mālpils novada dome

 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: 

Izsniedz, pārreģistrē vai anulē licences un licencēšu kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Licence pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mālpils novada administratīvajā teritorijā ir izsniedzama uz atsevišķa Mālpils novada domes lēmuma pamata, ja licences pieprasītājs atbilst LR normatīvajos aktos un Mālpils novada domes saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, un ir iesniedzis šajos noteikumos norādītos dokumentus.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: 

Latvijas Republikas Autopārvadājumu likums

14.10.2009. Mālpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 “ Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

2009. gada 16. decembra Mālpils novada domes saistošie noteikumi Nr.8 "Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru"

 

 

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:

14.10.2009. Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 “ Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 3. pielikums

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Saskaņā ar 14.10.2009. Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “ Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Mālpils novada dome izskata pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi 14.10.2009. Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 “ Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” 2.1. punktā minētie dokumenti

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 

Saskaņā ar 14.10.2009. Mālpils novada domes  lēmumu Nr. 7/28

par licences izsniegšanu 35.57 EUR

par licences pārreģistrēšanu 17.79 EUR

par licences kartītes izsniegšanu 4.27 EUR

par licences kartītes pārreģistrēšanu 2.13 EUR

 

Pārsūdzības iespējas:

30 dienu laikā domes izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt  Administratīvajā rajona tiesā

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@malpils.lv

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi: 

Klātienē Mālpils novada domē

 
kontaktinformācija:

Mālpils novada dome
Tālrunis: 67970888;

 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti