Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Atbildīgā struktūrvienība:

 Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pašvaldība lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem   likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli noteiktajos” gadījumos, kā arī  saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību, nosakot piešķirto atvieglojumu apmēru dažādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām

Pakalpojuma saņēmējs:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas)

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarnieks

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: 
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Nodokļa maksātāja vai tā  pilnvarotās personas iesniegums, kurā pamatota nodokļa atvieglojuma pieprasīšana, t.sk., var pievienot dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu. Pilnvarotām personām – pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu). Fiziskās personas iesniegumā apliecina, ka īpašumu vai tā daļu neizmanto saimnieciskajā darbībā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 
Nav
 
Pārsūdzības iespējas:

30 dienu laikā domes izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt  Administratīvajā rajona tiesā

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@malpils.lv

Pakalpojuma saņemšanas veidi: 

Klātienē, pa pastu vai elektroniski

kontaktinformācija:

Mālpils novada dome
Tālrunis: 67970888;

Domes nodokļu administrācija

Tālrunis  67970895
E-pasts:  marite@malpils.lv

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti