Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

 

Atbildīgā iestāde
Mālpils novada dome
 
Pakalpojuma būtības īss apraksts

Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā - studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā - kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

Pakalpojuma saņēmēji

Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās pirmās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam.

Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt persona, kurai nav citu ienākumu.

Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada pašvaldības teritorijā un kuri uzsāk studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētas studiju programmas un lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņemšanai, un atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, un kuriem nav citu personu, kas var sniegt galvojumu.

Pakalpojuma normatīvie akti

Mālpils novada domes 28.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 16 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Saskaņā ar  Mālpils novada domes 28.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
Mēneša laikā no dokumentu saņemšanas
Administratīvais process

Domes lēmums par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
 
Klātienē, Mālpils novada domes  kancelejā
 

Pa pastu: Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152

 

Tālrunis  konsultācijām: 67970888

Pakalpojuma saņemšana

Mālpils novada domes kancelejā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,  vai pa pastu

 
Pakalpojuma sniedzēja adrese
 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti