Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
 
 
ATBILDĪGĀ IESTĀDE
Mālpils novada dome
PAKALPOJUMA APRAKSTS
Klients vēršas ar vispārīga rakstura problēmu saistībā ar Mālpils novada domes kompetencē esošo jautājumu Mālpils novada domes
Kancelejā, darbinieks izvērtē situāciju, iesaka problēmas risinājumu vai arī sazinās ar kompetento Mālpils novada domes administrācijas
darbinieku, vai iesaka iestādi, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai. Nepieciešamības gadījumā kancelejas
darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. 
PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS
Fiziska, juridiska persona
SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Nav
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ (darba dienas)
Klātienē un pa telefonu - 1 darba diena
AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI
Nav
PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VEIDI
Klātiene   -   Mālpils novada domes kancelejā pieprasa vispārīgu informāciju;
Pasts - Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
Tālrunis   -   67970888
E-pasts: dome@malpils.lv, kanceleja@malpils.lv
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA

Klātiene   -   Mālpils novada domes kancelejā saņem vispārīgu informāciju;
Pasts - saņem rakstveida atbildi;
Tālrunis   -   kanceleja - 67970888, e-pasts: dome@malpils.lvPAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti