Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai
 
ATBILDĪGĀ IESTĀDE
Mālpils novada novada dome
PAKALPOJUMA APRAKSTS
Persona, kura vēlas organizēt ielu tirdzniecību  iesniedz Mālpils novada domē iesniegumu par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecības organizēšanai  un saskaņo ar Mālpils novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS
Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.  
Fiziska un juridiska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiska persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības  organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībniekus tajā un nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.         
SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Saskaņā ar Mālpils novada domes 30.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā"
Iesnieguma veidlapa

 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ (darba dienas)
Ne vēlāk kā 5  darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu izsniegt atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu 
AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Mālpils novada domes 30.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Māpils novadā"
PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VEIDI
Klātienē-  kancelejā vai pa pastu, vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA
Klātienē -  kancelejā vai pa pastu  
PIEZĪMES
Atļauju organizēt ielu tirdzniecību izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas pilnā apmērā 
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti