Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Dzīvesvietas deklarēšana

 

ATBILDĪGĀ IESTĀDE
Mālpils novada dome
PAKALPOJUMA APRAKSTS
Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Mālpils novadā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS
Fiziska persona vai tās pilnvarota persona
SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
1. Dzīvesvietas deklarācija - jāiesniedz oriģināls;
2. Personas pase - jāuzrāda oriģināls;
3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
4. Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
6. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ
1 darba dienas laikā
AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI
Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, valsts nodevas apmērs ir 4.27 EUR.
Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu persona uzrāda: 
Represētas personas apliecību; 
Invalīda apliecību;
Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu - izziņu par pensijas apmēru no VSAA; 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;
Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VEIDI
Klātienē vai portālā  www.latvija.lv; PMLP (tikai citas valsts pilsoņi)
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA
Klātienē: Mālpils novada domē vai portālā www.latvija.lv .Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv  izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu. Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "DnB bankas", "Citadele bankas", „Norvik bankas” un „Nordea bankas” internetbankas lietotājiem.  PMLP (tikai citas valsts pilsoņi)
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 235.kab.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti