Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

  

   

           P/a “Mālpils sociālais dienests” īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmu "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā". (Nr.2017.FEAD/PO.03/23/16)

 

Eiropas Atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

P/a „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) turpinās realizēt projektu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.04.2018.-31.03.2021.

Projekta ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas (bērniem no 0-18 gadu vecumam), bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam). Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā noteiktā apmērā- 2 pārtikas pakas un viena higiēnas paka 3 mēnešu periodā.

Atbalsta pakas var saņemt:

1) trūcīgas personas (ģimenes), kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

2) personas (ģimenes) krīzes situācijās, kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par krīzes situāciju (atbilstoši Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 22.-25.punktam);

3) no 2018.gada 1.aprīļa maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru ienākumi nepārsniedz EUR 188,00 mēnesī uz vienu personu.

Svarīgi zināt: Ja personai Sociālajā dienestā jau ir izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, saskaņā ar Iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumi uz vienu personu nepārsniedz EUR 188,00, un izziņa vēl ir derīga arī pēc 31.03.2018., pēc personas pieprasījuma tiks izsniegta jauna izziņa, kurā būs norādīts, ka persona var saņemt atbalsta pakas.  Bez šāda atzīmes uz maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas, atbalsta pakas netiks izsniegtas.

Piemēram. Personai ir izsniegta maznodrošinātas personas izziņa un tā ir derīga līdz 2018.gada 31.jūlijam. (Lēmums ir pieņemts atbilstoši Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” 5.punktam). Personas ienākumi ir EUR 166,23 mēnesī. No 2018.gada 1.aprīļa personai būs tiesības saņemt  pārtikas pakas (periodā pavisam 4 pakas), bet vispirms jāvēršas Sociālajā dienestā ar lūgumu izsniegt jaunu izziņu, kurā būs ieraksts par tiesībām saņemt atbalsta pakas.

Informācija pa tālruni 67185874.

P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore Olga Volosatova

 


 Plānotie papildpasākumi projekta Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām ietvaros

 
Plānotais datums
Nodarbība
Atbildīgais
2018.gada 27.aprīlis
Kas katram ir jāzina par pirmās palīdzības sniegšanu
D.Valtere
2018.gada jūnijs
Veselīga un ekonomiska uztura pagatavošana
D.Valtere
2018.gada novembris

Gleznošanas nodarbība (mandalu krāsošana, Ziemassvētku apsveikumu gatavošana).

I.Savraseviča
2019.gada janvāris
Brīvā laika pavadīšanas iespējas Mālpils novadā
I.Savraseviča
 
 
Pasākumi notiks Mālpils novada domes Mazajā zālē.
Plānotais datums būs piektdienās, plkst.16.00.
 


 INFOGRAFIKA "CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM: KAS? UN KĀ?

 

 

 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti