Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Projekti

  Mālpils novada domes aktuālie projekti 2018.gadam (kopsavilkums)

 
2018.gadā pabeigtie un īstenojamie projekti.
 
Nr.
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs
Finansējuma avots
Īstenošanas laiks
Finansējuma kopsumma EUR
Fonda finansējums
EUR
Pašvaldības finansējums
EUR
Komentāri
1.
GO_VET (Vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību)
Erasmus+
2016. gada oktobris
– 2019. gada augusts
26 770,00
26 770,00
0,00
Mālpils internātpamatskola
2.
Jaunatne un veselība digitālajā laikmetā
Nordplus

2017.gada 1.septembris-2018.gada 31.augusts

18 800,00
18 800,00
0,00
Mālpils novada vidusskola
 
Īstenots
3.
SINDI_ Sociālā iekļaušana_digitālās iemaņas_starppaaudžu mācīšanās
Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2018.gada 31.oktobris

17 200,00 
17 200,00
0,00
Mālpils novada dome
 
Īstenots
4.
We AllArt.Art and health
Māksla un veselība
Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2019.gada 31.augusts

27 740,00
27 740,00
0,00
Mālpils novada vidusskola
 
5.
COLENT (Kooperatīvās mācību metodes uzņēmējdarbības apmācībā)
Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2019.gada 31.augusts

27 980,00
27 980,00
0,00
Mālpils novada vidusskola
 
6.
BEHAS -ES vienoto svētku dienu pasākumi
Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2019.gada 31.augusts

20 880,00
20 880,00
0,00
Mālpils novada dome un izglītības iestādes
 
7.

PACETRAINING -Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2020.gada 31.augusts

32 693,00
32 693,00
0,00
Biedrība “Mālpils tautskola”
 
8.
Mālpils novada skolotāju un skolu vadības profesionālā pilnveide
Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2019.gada 31.maijs

42 400,00
42 400,00
0,00
Mālpils novada dome
 
9.
Proti un dari!
 

Eiropas Sociālais fonds

2014. gada septembris
– 2020. gada decembris
8 999 975,19
 
t.sk. Mālpils novada domei
13046,62
7 649 978,91
 
t.sk. Mālpils novada domei
13046,62
 

0,00

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts. Mālpils novada dome – sadarbības partneris

10.

Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā (Rikteres ielas rekonstrukcija)

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

2017.gada augusts – 2018.gada augusts

251 645,19

202 452,44 EUR, t.sk. 186054,85 no ERAF un

16 397,59 no valsts budžeta dotācijas
49 192,75
 
Mālpils novada dome
 
Īstenots
 
11.

Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā (Rūpniecības ielas rekonstrukcija)

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

2017.gada oktobris – 2018.gada augusts

391 736,91
347 666,51 t.sk. 332976,37 no ERAF un
14 690,14 no valsts budžeta dotācijas
44 070,40
Mālpils novada dome
 
 
Īstenots
12.

Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā (Piena ielas rekonstrukcija)

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

2017.gada oktobris – 2019.gada 30.jūnijs

 
270 070,84
213 811,25EUR, t.sk. 195 058,05 no ERAF un
18 753,20 no valsts budžeta dotācijas
56 259,59
Mālpils novada dome
 
 
13.
Jauniešu līdzdalība Mālpilī
Eiropas sociālais fonds

2017.gada novembris-2018.gada marts

1014, 89
1014, 89
500,00
Mālpils novada dome
 
Īstenots
 
14.

Jaunatnes attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde

Eiropas sociālais fonds

2018.gada janvāris-2018.gada novembris

1999,66
1999,66
0,00
Mālpils novada dome
 
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti