Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Projekti

 Mālpils novada domes aktuālie projekti 2020.gadam (kopsavilkums)

 2020.gadā īstenojamie un plānotie projekti.
 
Nr.

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs

Finansējuma avots

Īstenošanas laiks
Finansējuma kopsumma
EUR
Fonda finansējums
EUR

Pašvaldības finansējums
EUR

Komentāri
1.

PACETRAINING -Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2020.gada 31.augusts

32 693,00
32 693,00
0,00
Biedrība “Mālpils tautskola”
 
2.
ROCHIL_Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā
Erasmus+

2019.gada 1.septembris- 2021.gada 31.augusts

106 104,00
106 104,00
0,00

25 726 EUR Mālpils novada domei (projekta vadošais partneris), pārējais -Austrijas,

Francijas, Polijas, Čehijas partneriem.
3.
EDC_Katra lāse skaitās
Erasmus+

2019.gada 1.septembris- 2021.gada 31.augusts

28 550,00
28550,00
0,00
Mālpils novada vidusskola
4.
PLĀNOTS:
Zināšanas un pieredze inovatīvai un iekļaujošai pieaugušo izglītībai
Erasmus+

2020.gada 1.jūnijs- 2022.gada 31.maijs

46 000,00
 
46 000,00
0,00

Biedrība “Mālpils tautskola” kopā ar 3 citām pieaugušo izglītības organizācijām

Projekts izstrādes stadijā, projekta izmaksas tiks precizētas. 

5.
PLĀNOTS:
CLIL
Erasmus+

2020.gada 1.septembris- 2022.gada 31.augusts

27 000,00
27 000,00
0,00
Mālpils novada vidusskola

Projekts izstrādes stadijā, projekta izmaksas tiks precizētas. 

6.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē.

ERAF

2019.gada 5.augusts-2020.gada 4.novembris

 
8 000,00
6 800,00
480,00
Mālpils novada dome
7.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā

ERAF

2019.gada 1.oktobris-2021.gada 30.aprīlis

542 319,14
451 741,00
59 789,25
Mālpils novada dome
 
8.
 
PLĀNOTS

Grants ceļu posmu pārbūve Mālpils novadā

ELFLA

Tiks precizēts pēc vērtēšanas pabeigšanas

Provizoriski 2020.aprīlis-2021.aprīlis

500 195,38
440 000,00
48 888,89
Mālpils novada dome

Notiek projekta vērtēšana Lauku atbalsta dienestā 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti