Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Maksa par pakalpojumiem

 

Maksa par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem

 
(spēkā no 01.07.2016.)
Nr.p.k.
Pakalpojuma nosaukums
Pakalpo-
juma cena
PVN
Pamatojuma
dokuments
Piezīmes
1.
 

Laulības reģistrācija

14,00 eiro
nav

MK noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

 
Personas, kas atbrīvotas no  valsts nodevas, MK noteikumu Nr.906  8.punkts
2.
 

Svinīga Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas  laulības zālē.

 
 

30,00 eiro

 
 
 
 
iekļauts
 

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem (Mālpils novada domes 27.11.2013 . lēmums NR.18/20. ar  26.11.2014. un 29.06.2016.grozījumiem)

 

Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem 50% atlaide

 
3.
 

Svinīga Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas  laulības zālē izņēmuma gadījumos (netradicionālā laikā; svētdienās; svētku dienās), ja dzimtsarakstu nodaļa var nodrošināt laulību reģistrāciju).

 

100.00 eiro

iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Mālpils novada domes 27.11.2013 . lēmums NR.18/20. ar  29.06.2016. grozījumiem)

 
 
3.
 
Svinīga Laulības  reģistrācija citā piemērotā vietā  ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
80,00  eiro
iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Mālpils novada domes 27.11.2013 . lēmums NR.18/20. ar  26.11.2014. grozījumiem.)

 

Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem 50% atlaide

4.
 

Svinīga Laulības reģistrācija citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (netradicionālā laikā; svētdienās; svētku dienās), ja dzimtsarakstu nodaļa var nodrošināt laulību reģistrāciju).

140,00 eiro

iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Mālpils novada domes 27.11.2013 . lēmums NR.18/20. ar  29.06.2016. grozījumiem)

 
 
5.
 
Kāzu gadadienas ceremonija  dzimtsarakstu nodaļas telpās.

25,00 eiro

iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Domes 26.11.2014. lēmums NR.13/21.)
 

Zelta kāzu  un turpmāko  apaļo kāzu jubileju ceremonijām atlaide 100 %

6.
Kāzu gadadienas ceremonija  citā piemērotā vietā pašvaldības teritorijā

30,00 eiro

iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Domes 26.11.2014. lēmums NR.13/21.)

Zelta kāzu  un turpmāko  apaļo kāzu jubileju ceremonijām atlaide 100 %

7.

Atkārtotas  civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana

7,00 eiro

nav

MK noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Personas, kas atbrīvotas no  valsts nodevas, MK noteikumu Nr.906  8.punkts
8.

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana

7,00 eiro

nav

MK noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

 
9.

Izziņas, izraksta izsniegšana no dzimtsarakstu nodaļas arhīva

2,00 eiro

iekļauts

Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

(Domes 26.11.2014. lēmums NR.13/21.)
Personas, kas atbrīvotas no  maksas – Domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20
 
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti