Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Persona likumā noteiktā kārtībā var mainīt vārdu un uzvārdu.

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss), ja vēlas, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

 
Pakalpojuma saņēmējs:
Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Iesniegums, norādot vārda, uzvārda vai tautības maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls.

Nepilngadīgas personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls.

Vārda, uzvārda maiņai : fotogrāfija  4,5x3,5 cm - jāiesniedz oriģināls.

Tautības maiņai:tēva vai  mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli.

Ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.

MK 22.09.2009 noteikumi Nr.1079 "Noteikumi  par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu EUR 71.14.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene - Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda, uzvārda vai tautības maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Korespondence   -   Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viens mēnesis no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti