Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana

 

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna      dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu  nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu, vai paternitātes fakta  konstatēšanu.

Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī  apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara pamatojoties uz tiesas spriedumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.
 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bērna vecāki.
 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas - jāuzrāda oriģināls.

Bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.

Paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls.

Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība, arī laulības apliecību.

Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene - uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jaunu bērna dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

 Viena darba diena

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti