Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

 

Ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā      dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā      apliecībā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri   par vienu un to pašu faktu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.

 
 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas  vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls.

Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas -      jāuzrāda oriģināli.

Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli.
 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Administratīvā procesa likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.”

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts      nodeva par civilstāvokļa reģistru ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu –  EUR 7.00

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene   -   Persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa reģistri gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas vai civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas.

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

 mēneša laikā

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti