Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra.

 
Pakalpojuma saņēmējs:
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisku tiesību juridiska persona
 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts.

Nepilngadīgu personu vecāki.

Tiešie augšupējie un lejupējie radinieki.

Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību

 
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
Iesniegumu likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.”

Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20 „Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu.(Grozījumi - 26.11.2014. Mālpils novada domes lēmums Nr.13/21 Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem)

 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – EUR 7.00

(personas, kas ir atbrīvotas no valsts nodevas - 24.09.2013 MK noteikumi Nr.906., 8.punkts).

Maksa par izziņu vai izrakstu – EUR 2.00

(personas, kas ir atbrīvotas no maksas - Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 5.punkts)

 

Konta Nr. nodevas un maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Mālpils novada dome, adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, reģistrācijas nr. 90000048398, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV83HABA0051035950700.

 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

E-pasts – Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, norādot: 1) pieprasītājs – ziņas par sevi un pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai. 2)ziņas par personu par kuru tiek prasīts dokuments - uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana.

Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā  www.latvija.lv   un www.epakalpojumi.lv attiecīgu iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā.

Klātienē   -   Persona ierodas  dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Korespondence   -   Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai.

 
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene   -   Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

 mēneša laikā

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti