Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Laulības jubilejas ceremonija

 

Laulības jubilejas ceremonija

 
Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Laulības  gadadienas ceremonijas sagatavošana un  vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citā piemērotā vietā.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
Iesniegums - jāiesniedz oriģināls.
 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

LR likums „Par pašvaldībām”.

Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20 „Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu.(Grozījumi - 26.11.2014. Mālpils novada domes lēmums Nr.13/21 Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem)

 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

1.      Laulības gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās – EUR 25,00.

2.       Laulības gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā piemērotā vietā pašvaldības teritorijā – EUR 30,00.

3.      Zelta kāzu gadadienu un turpmāko apaļo kāzu jubileju sagatavošana un vadīšana Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem – atlaide 100 % apmērā.

 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene – ieinteresētā persona (laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi) iesniedz iesniegumu, pievienojot informāciju par kāzu jubilāriem, un vienojas par Laulību jubilejas ceremonijas norises laiku, vietu un citām detaļām.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti