Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

   Pabalsti Mālpils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētām ģimenēm:

 

  • EUR 30,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei Mālpils novada vidusskolas skolēnam vai Mālpils profesionālās izglītības iestādes audzēknim;
  • EUR 15,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei obligātās izglītības vecuma bērniem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām Mālpils novada domes vidusskolā;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Starpības segšanai starp apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām un valsts budžeta līdzfinansējumu 1.-3.klašu skolēniem.
  • Interešu izglītības izdevumu segšana 50% apmērā, ja bērns apmeklē maksas interešu pulciņu Mālpils novadā.
Tiesiskais pamats:

 Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.10 „Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” un Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”

 Vecāki aizpilda iesniegumu p/a „Mālpils sociālais dienests” (Nākotnes ielā 1, Mālpilī) un iesniedz saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus.

  Par bērniem kas vecāki par 18 gadiem, jāiesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērns sekmīgi turpina mācības un atrodas vecāku apgādībā. 

 

 Atlaides daudzbērnu ģimenēm:

 

  • Bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Mālpils mūzikas un mākslas skolā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 Tiesiskais pamats:

 2013.gada 23.janvāra sēdes saistošie noteikumi Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” p.2.4.3.

 Vecāki iesniedz personīgu iesniegumu skolas direktoram.

  

  • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.

Tiesiskais pamats:

Likums „par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas (12)punkts.

Piemēro pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administrators

Piezīme. LR likumdošanā bērns ir persona līdz 18 gadiem.

 

 

  •          Mālpils novada sporta kompleksā 50% atlaide baseina apmeklējumam.

Tiesiskais pamats: Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta lēmums Nr.5/13

 

Apmeklējuma laikā jāuzrāda p/a „Mālpils sociālais dienests” izsniegta Izziņa par atbilstību Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam.

 

 Interesējošos jautājumus var noskaidrot:

-          Mālpils novada domes kancelejā, tālrunis 67970888;

-          p/a „Mālpils sociālais dienests” – tālrunis 67185874;

-          pie nekustamā īpašuma nodokļu administratores, tālrunis  67970894;

-          Mālpils mākslas un mūzikas skolā, tālrunis 67925474;

-          Mālpils sporta kompleksā, tālrunis 26676121

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti