Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nodarbinātību veicinošie pasākumi

BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM

Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles darbinieki izbraukumā 
Mālpils novada domes ēkā, 2. stāvā 212.kabinetā (Mūžizglītības klase) 
pieņem
tikai MĀLPILS novadā deklarētos iedzīvotājus

katra mēneša otrajā otrdienā no plkst.10.00 - 15.00.

2020. gada pieņemšanas datumi: 14. janvārī; 11.februārī; 10.martā;14. aprīlī; 12. maijā; 9. jūnijā; 14. jūlijā; 11. augustā,8. septembrī; 13. oktobrī; 10. novembrī; 8. decembrī.


 

 CV UN VAKANČU PORTĀLS:


30.09.2019.

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti
 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau divus gadus ir īstenojusi pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” (turpmāk – Pasākums). 2017. gadā pasākumā piedalījās 62 darba devēji un 207 personas ar invaliditāti, 2018. gadā - 65 darba devēji un 296 personas ar invaliditāti. NVA organizētais pasākums 2017. gadā deva iespēju uzsākt darbu 7 personām ar invaliditāti, 2018. gadā - 8 personām ar invaliditāti.

Šogad NVA Pasākumu īstenos no 2019.gada 4.novembra līdz 8.novembrim.

Aicinām darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti (turpmāk – Dalībnieks), piedalīties Pasākumā, lai Dalībniekus iepazīstinātu ar uzņēmumu un darba vidi, informētupar darba specifiku un iespējām, dodot iespēju izmēģināt darbu kādā no profesijām, savukārt darba devējam pozicionēt uzņēmumu kā sociāli atbildīgu uzņēmumu un, iespējams, iegūt vajadzīgo darbinieku.

Pasākuma mērķis: ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

Mērķa grupa: Personas, kurām ir grūtības atrast darbu invaliditātes dēļ.

Pasākuma organizators: NVA sadarbībā ar darba devēju organizāciju informatīvu atbalstu.

Pasākuma īstenotāji: darba devēji.

Pieteikšanās: Lai pieteiktu dalību Pasākumā, darba devējam līdz 2019.gada 9.oktobrim jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēta Atvērto durvju diena.

 
Pasākuma norise:
  1. Iepriekš saskaņotā datumā NVA pārstāvis un Dalībnieks ierodas uzņēmumā, viņu sagaida darba devēja pārstāvis (vēlams – darba devēja nozīmēts darbinieks ar zināšanām par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti).
  2. Darba devēja pārstāvis iepazīstina ar uzņēmuma darba vidi uzņēmumā, Dalībniekam tiek dota iespēja iepazīt darbu profesijā,kā arī uzņēmuma ikdienas procesu. Dalībnieks tiek iepazīstināts ar dienas gaitā plānotām iespējām iepazīt profesiju, darba drošības noteikumiem un uzņēmumā nodarbinātajiem.
  3. Aptuvenais Pasākuma īstenošanas ilgums 1 līdz 3 stundas.
  4. Viesojoties uzņēmumā, Dalībnieku pavada darba devēja pārstāvis un NVA pārstāvis, ja nepieciešams asistents.

5.      Pasākuma noslēgumā tiek pārrunāta Pasākuma norise (atgriezeniskā saite starp darba devēja pārstāviun Dalībnieku). Pasākumā iesaistītie novērtē gūto pieredzi. Vai Dalībnieks varētu darīt konkrēto darbu? Vai darba vide būtu piemērota? Darba devēja pārstāvis – vai šis Dalībnieks var būt potenciālais darbinieks uzņēmumā?

 


Rezultāts:

  1. Darba devējam iesaistīšanās Pasākumā dos iespēju pozicionēt uzņēmumu kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu un, iespējams, iegūt jaunu darbinieku.
  2. Dalībnieks iepazinis darba vidi un darba procesu, profesiju, ir vairāk motivēts un iedrošināts atgriezties darba tirgū un, iespējams, ieguvis jaunu darbu.
 

Jautājumu gadījumā sazināties ar tuvāko NVA Siguldas filiāli. Aina.Kuzmane@nva.gov.lv ,mob.28380075.

 

19.09.2019.


13.06.2019.

Nāc mācīties mācību centrā BUTS par ESF līdzekļiem! 
Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! 100% atlaide no mācību programmas maksas piemēro personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss.
Mācību centrs BUTS piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Akreditētā mācību centrā “BUTS” tiks realizētas 37 izglītības programmas vairāk kā 10 nozarēs.
Pieteikšanās no 27. maija līdz 28.jūnijam! Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2019. gada jūlijs - augusts. Mācības notiks darba dienu vakaros un /vai brīvdienās.
Vairāk informācijas atradīsi šeit.

 

14.05.2019.

Uzsākam jaunu vakara grupu - elektrotehniķi. Mācības sāksies 23.maijā un ilgs desmit mēnešus.
Mācībām iespējams pieteikties zvanot pa tel. 27841909, vai rakstot uz
izaugsme@buts.lv


13.05.2019.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  informē, ka sāksies  skolēnu pieteikšanās aktīvā nodarbinātības pasākuma Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības   īstenošanai.

 

Skolēnu reģistrācija tiks uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums! Reģistrēties varēs elektroniski NVA tīmekļvietnē http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2

13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.
14. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē.
15. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē.
16. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.
17. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.


Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama
tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams šeit.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties dalībai pasākumā, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas uz vienu mēnesi.

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.

Piedalīties pasākumā varēs jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā ”
Skolēnu vasaras darbs”.


8.05.2019.

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts 24.04.2019. 

Vairāk info Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv

CV UN VAKANČU PORTĀLS:

 

29.04.2019.  
 

P/a “Mālpils sociālais dienests” 2019.gadā jūnijā – augustā piedalīsies Nodarbības Valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.

Interesentiem (jauniešiem no 15 līdz 20 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs
ir iespēja pieteikties uz
Aprūpētāja palīga amata vietu Mālpils sociālās aprūpes centrā (1 darba vieta katru mēnesi)
un
Labiekārtošanas strādnieka amata vietu Mālpils ciemata teritorijā (3 darba vietas katru mēnesi).

Pieteikties uz konkrētu mēnesi un konkrētu amatu var e-pastā olga.volosatova@malpils.lv vai zvanot – t.nr.67185874. 


 19.03.2019.

 

NVA aicina biedrības un nodibinājumus
pieteikties pasākuma

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus līdz šī gada 29.martam pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Šogad pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

 

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. NVA nevalstiskajām organizācijām palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.

 

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

 
nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai? 

1.solis
Jāaizpilda 
pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

2.solis
Aizpildītais pieteikums līdz šī gada 29.martam jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots izveidot pasākuma īstenošanas vietu. (Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama 
NVA mājaslapā)

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

 

2019. gadā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" NVA plāno iesaistīt 400 bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

 

Uzziņa: No 2014.gada sākuma līdz 2018.gada beigām iespēju attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas, veicot darbu sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās, NVA jauniešiem bezdarbniekiem piedāvāja Eiropas Savienības fondu projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Piecu gadu laikā darbā sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās tika iesaistīti 4315 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem, darbam nepieciešamās iemaņas viņi attīstīja, strādājot par kultūras pasākumu organizatoriem, projekta koordinatoriem, projekta vadītāju asistentiem, biroja administratoriem, jaunatnes lietu speciālistiem, asistentiem personām ar invaliditāti, skolotāja palīgiem, bērnu aprūpes darbiniekiem, sociālās palīdzības organizatoriem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem u.c.

 

 29.10.2018.

Esi aktīvs! Veido savu karjeru jebkurā vecumā! NVA atbalstīs! NVA Karjeras dienas Siguldas filiālē

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 29.oktobra līdz 2.novembrim visā Latvijā rīko akciju “Karjeras dienas darba meklētājiem”, lai ne tikai bezdarbniekiem, bet arī citiem interesentiem, kuri meklē darbu, piedāvātu padziļinātu atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā. Aicinām izmantot šo iespēju! 

Karjeras dienās Jūs varat pieteikties dalībai šādās aktivitātēs:
  • "Darba interviju simulācijas" - individuālās un grupu nodarbības (sagatavošanās darba pārrunām, lomu spēles);
  • "Darba iespējas mūsu reģionā" - tikšanās ar reģiona darba devējiem;
  • "Izveido savu darbavietu pats!" - uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas.
 

Aicinām Karjeras dienu aktivitātēm pieteikties jau iepriekš. Pasākuma tabulā izvēlieties aktivitātes, kuras gribat apmeklēt, un piesakieties tām:  klātienē Dārza ielā 2a, Sigulda, zvanot uz tālruni: 67870973, 28380075, vai sūtot ziņu uz e-pastu: Gunta.Jumike@nva.gov.lv

  

02.10.2018.

Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāle organizē bezmaksas semināru

“Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem”

2018. gada 10.oktobrī plkst. 10:00 NVA Siguldas filiāles telpās, Dārza ielā 2a, Siguldā.

Seminārā sniegsim informāciju par:
• Pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas norise 2018. Siguldas filiālē .

• Tikšanās ar Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Siguldas biroja vadītāju -galveno valsts inspektori Sintiju Jaunāko.

Gaidīts ir ikviens darba devējs !

Papildus informācija pie: Guntas Jumiķes vai Ainas Kuzmanes pa tālruni 67870973, 28380075, vai rakstot uz e-pastu: Gunta.Jumike@nva.gov.lv, Aina.Kuzmane@nva.gov.lv.

 


27.09.2018

Sīkāka informācija ŠEIT


 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Sigulda, Informatīvais centrs aicina

Mācības ķiploku audzētājiem 

Sīkāka informācija ŠEIT  


Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums komersantiem

Informāciju skatīt šeit

 


Līdz 30. septembrim vēl turpinās Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Pieteikšanās mācībām pagarināta 18 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras piedāvā apgūt 21 darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā.

Mācības tiek piedāvātas Rīgā, Ogrē, Aizkrauklē, Jelgavā, Valmierā, Smiltenē, Rēzeknē, Daugavpilī, Malnavā, Dagdā, Zilupē, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā un Saldū. Mācību laikā tiek apmaksāta kopmītne, kā arī ir iespēja saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

Šī ir Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana, tāpēc aicinām informēt savas pilsētas vai novada jauniešus par iespēju pieteikties mācībām arī vēl septembrī.

Sīkāka informācija šeit

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti