Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Kontaktinformācija

 Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”

Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152

NMR kods Nr.90001737947

AS Swedbank

Konts LV68 HABA 0551 0355 4386 1

Kods HABALV22

Tālruņu numuri: 67185874, 67925352
E-pasts: socdienests@malpils.lv

 Apmeklētājus pieņem
Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1
pirmdienās, ceturtdienās no 8.30-12.00 un no 13.00-18.00
 
DARBINIEKI
Direktore OLGA VOLOSATOVA - tālrunis 67185874, e-pasts: olga.volosatova@malpils.lv

Vārds, uzvārds
Amats
Kontaktinformācija
SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA
 Irita Graudiņa

 Sociālā darbiniece
(ilgstošā prombūtnē)
67970897
mob.tālrunis 26950604 
Dagnija Kļaviņa Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

 dagnija.klavina@malpils.lv
67185873

 Irēna Savraseviča

  
Sociālais darbinieks

socdienests@malpils.lv
67970897; mob. t. 26950604 
Kristīne Draveniece
Sociālā darbiniece

kristine.draveniece@malpils.lv
67365111
mob. 28008872 

SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA
Sarma Feldmane
Direktores vietniece aprūpes jautājumos
sarmafeldmane@inbox.lv
67925352
Vita Bērziņa
Saimniecības daļas vadītāja
67925352

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti