Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Aktualitātes
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ:

Sociālais dienests klientus klātienē NEPIEŅEM.

Tā kā pasaulē turpinās COVID-19 izplatība, Sociālais dienests aicina būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem (jo īpaši bērniem un vecākiem), gan pret saviem kolēģiem un klientiem, kā arī ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem.

Visu nepieciešamo informāciju saņemsiet, zvanot uz tālruņa Nr. 67185874 vai 26950604.

Klientiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un termiņš beidzas februārī vai martā, tas automātiski tiks pagarināts līdz 2020.gada 31.maijam.

Atbalsta pakas varēs saņemt, uzrādot iepriekš izsniegtās Izziņas.

Iesniegumu pabalstam var atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm domes ēkā (pašrocīgi rakstītam iesniegumam pievienojiet izdevumus apliecinošos dokumentus). Personas, kas līdz šim nav uzrādījušas bankas konta Nr., uz kuru pārskaitīt pabalstu, lūgums to izdarīt.

Ja ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un/vai iepriekš nav bijusi sociālā dienesta klients, lūgums pašrocīgi rakstītu iesniegumu iesniegt, izmantojot sociālā dienesta e-pastu socdienests@malpils.lv  vai izmantot pastkastīti pie ieejas durvīm domes ēkā. Iesniegumā norādīt risināmo problēmu un konkrētas vajadzības.

Ja iedzīvotājiem ir informācija, ka kādai personai ir nepieciešama palīdzība (veselības stāvokļa dēļ nespēj aiziet un veikalu un nav nevienas atbalsta personas, kas to varētu izdarīt), lūgums informēt sociālo dienestu, zvanot uz augstāk norādītiem telefona nr. Ziņojumā norādiet precīzu personas dzīvesvietas adresi un kontakttelefonu.

Reģistrētajiem bezdarbniekiem iepriekš noteiktie apmeklējumi tiek pārcelti uz cietiem datumiem. Precīza informācija  sadaļā NODARBINĀTĪBU VEICINOŠIE PASĀKUMI


Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā – iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz, apliecinājumus var neiesniegt

1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.

2. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un attālināti jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.

3. Asistentam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.

4. Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā, ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.

5. Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. no š.g. 1. - 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.-31.marts un 1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Piemēram, Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu decembrī 40 h, janvārī 50 h, februārī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1.-11.martam Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 12.-31.martam viņam pieejamas 22 h (40-18=22).


Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Ministriju ir sagatavojusi sižetu Facebook platformā, kurā izklāstītas izmaiņas asistenta pakalpojumā ārkārtējās situācijas laikā. Lūdzam dalīties ar saiti uz šo video gan savas pašvaldības mājas lapā, gan sociālo tīklu kontos, lai arī cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti būtu informētāki par izmaiņām. Pieejams šeit:Turpat atrodams arī sižets par sociālo dienestu darbu un galvenajām izmaiņām saistībā ar ārkārtējo situāciju. Pieejams šeit: https://www.facebook.com/ApvienibaApeirons/videos/233006751157304/ aktualitātēm

 


 Labklājības ministrijas AKTUALITĀTES 

 

 Līdz 14. aprīlim sakarā ar visā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli COVID 19 vīrusa ierobežošanai sociālās aprūpes centrs ierobežo apmeklējumus trešām personām! Izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.

 

02.03.2020.

ATCELTS


Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociāla darba profesiju saistīti aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi (Promoting the Importance of Human Relationships).

P/a “Mālpils sociālais dienests” 2020.gada 19.martā no 14.00-18.00 aicina uz Atvērto durvju dienu Nākotnes iela 1, Mālpilī:

- vizuālā prezentācija par sociālo dienestu, sniegtajiem pakalpojumiem;

- iespēja tikties ar sociālā dienesta darbiniekiem.

Laipni gaidīts ikviens interesents.

Informācija pa tālruni 67970897.


 

26.11.2019.


 Mālpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Labklājības ministriju par dalību

Eiropas sociālā fonda finansētā projektā Nr.9.2.1.1/15/I/001

Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās”

(12.04.2016. sadarbības līgums Nr.LM2016/35-5-10/52, 01.10.2018.

vienošanās Nr.1. Nr.LM2018/24-1-1321/22, 02.09.2019. vienošanās Nr.2. Nr.LM2019/24-1-1321/48).

Mālpils novada sociālā dienesta darbinieki projekta ietvaros:

- no 2016.gada saņem profesionālās kompetences pilnveidi un supervīzijas;

- iesaistās pilotprojektā metodikas izstrādei dažādām klientu grupām:

            - no 09.10.2018.-29.03.2019. “Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana”;

            - no 02.09.2019.-28.02.2020. “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem”.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. 

 


 

  

 

 
 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti