Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Klase dabā, daba klasē

 

 

KLASE DABĀ, DABA KLASĒ
 
Comenius programmas projekts 2010.-2012.g.
 
Projekta mērķi:
- dot skolēniem zināšanas par projekta partnervalstu dabu;
- veicināt dabas aizsardzības nepieciešamības apziņu;
- nodrošināt labākās metodiskās pieredzes apmaiņu starp partnerskolu skolotājiem, jaunu mācību materiālu izveidi.
 
Projekta pasākumi:
- zīmējumu un plakātu konkursi;
- dabas un veselības dienas;
- kopīga Eiropas herbārija izveide;
- didaktisko galda spēļu izveide, testēšana un savstarpēja apmaiņa.
 
Projekta dalībnieki:
Mālpils vidusskolas 1.-6.klašu skolēni un skolotāji
 
Projekta partnervalstis:
Bulgārija, Itālija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Turcija
 
 

AKTIVITĀTES:

PREZENTĀCIJAS:

 

EIROPAS HERBĀRIJS
 
Partnerskolu skolēni skolotāju vadībā savāca, izkaltēja un noformēja kopīgā herbārijā 10 augus no katras partnervalsts, kopā 70. Koordinatoru sanāksmēs tika izstrādāts vienots herbārija lappušu dizains, noteikts augu aprakstu apjoms angļu un katras partnervalsts valodā. Veidojot herbāriju, partnervalstu skolēni papildināja savas zināšanas botānikā, pilnveidoja svešvalodu un datoriemaņas. Herbārijs ne tikai dod ieskatu partnervalstu augu valsts bagātībās, tas iepazīstina arī ar partneru valodām. To var izmantot dabas mācības stundās un ārpusstundu nodarbībās. Lai herbāriju padarītu pieejamāku lielākam interesentu skaitam, katrā partnerskolā ir trīs tā eksemplāri.
 
Herbāriju (katras valsts sadaļu un pilno versiju) var apskatīt:
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti