Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Projekta pasākumu plāns 2011.-2013.gads
 Projekta gaita
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS

 

COMENIUS REGIO PROGRAMMAS PROJEKTS
“LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU NOVADOS”
2011-2013
 
No Latvijas puses projektā piedalās Mālpils novada dome, Mālpils vidusskola, Sidgundas pamatskola, biedrība “Mālpils tautskola. Pieaicinātie partneri: Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”, Mālpils Profesionālā vidusskola, Mālpils internātpamatskola.
No Austrijas puses projektā piedalās Poisdorfas pašvaldība, Poisdorfas pamatskola, Poisdorfas bibliotēka, Poisdorfas tautskola.
 
Projekta mēŗki:
-uzlabot lasīšanas apjomu, aktivitāti un kvalitāti, izmantojot radošas pedagoģiskās metodes;
- uzlabot projekta dalībnieku zināšanas par partnervalsti/pašvaldību/institūcijām un to, kā lasīšanas prasmes un ieradumi ietekmē dažādu paaudžu cilvēkus, viņu izglītības rezultātus;
- paaugstināt dažādu vecumu grupu lasītāju apziņu par aktīvas lasīšanas nozīmi un nepieciešamību;
- veicināt interesi par dažādu veidu literatūru nevis kā pretstatu modernajām tehnoloģijām, bet kā to partneri;
-attīstīt sadarbību starp visu iesaistīto partnerorganizāciju skolēniem, skolotājiem, pieaugušajiem lasītājiem, veicinot arī viņu brīvprātīgo darbu.
 
Nozīmīgākās kopīgās aktivitātes: Projekta sanāksmes kopā ar partneriem, lasīšanas maratons trijās klašu grupās, Grāmatu festivāls, partnervalstu literāro darbu lasīšana, juano Ziemassvētku pasaku sacerēšana un izdošana kopīgā kalendārā.
Līdztekus tam abās pašvaldībās tiks organizētas arī vietējās nozīmes aktivitātes: tikšanās ar rakstniekiem, rakstnieku muzeju apmeklējumi un citas.
 
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti