Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pakalpojumi

VIENOTAS VALSTS UN PAŠVALDĪBU PAKALPOJUMU PORTĀLS - www.latvija.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA: 

MAKSA PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMIEM

Mirušo apbedīšana - nepieciešamā informācija tuvinieka nāves gadījumā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE:

Vecāku iesnieguma veidlapa...

Pieteikumus var sūtīt elektroniski piimalp@tvnet.lv vai personīgi vadītājai.

 BŪVVALDE:

Darījumi ar lauksaimniecības zemēm

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 
IEDZĪVOTĀJU REĢISTRS:


NODOKĻU ADMINISTRĀCIJA:

Paziņojuma saņemšana par nekustamā īpašuma nodokli portālā e-pakalpojumi.lv

 


KANCELEJA: 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

 

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem

Iesniegumu veidlapas skatīt šeit 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti