Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
 Sēžu lēmumi
 Saistošie noteikumi
 Nolikumi, noteikumi
 Attīstības programmas
 Teritorijas plānošana
 Publiskais gada pārskats
 Veidlapas
 Par nekustamā īpašuma nodokli
 Ceļu un ielu saraksti
 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
 Deleģēšanas līgumi
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Budžets

  

 

 

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu par 2017.gada oktobri

 (tajā skaitā par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu)

Mālpils novada dome
 
Nr.p.k.
Amatpersonas
vārds, uzvārds
Amats
Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa
EUR
1.
Atis Aigars
Deputāts
54.49
2.
Leontina Amerika
Deputāte
174.17
3.
Rudīte Bete
Būvvaldes vadītāja
465.87
 
4.
Ineta Broka

Būvvaldes locekle, teritorijas plānotāja – vides speciāliste

-
5.
Agris Bukovskis

Izpilddirektors, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

1136.56
6.
Ērika Caune
Bāriņtiesas locekle
-
7.
Jeļena Caune
Novada vidusskolas direktore
1061.68
8.
Malda Čelnova

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, bāriņtiesas locekle

349.73
9.
Ausma Čīma
Bibliotēkas vadītāja
888.43
10.
Natālija Riba
Bāriņtiesas locekle
-
11.
Tatjana Deņisova

Nekustamo īpašumu speciāliste, privatizācijas komisijas locekle

 
746.64
 
12.
Daina Galakrodziniece
Direktora vietniece mūzikas un mākslas skolā
545.16
13.
Lilita Jomerte
Novada vidusskolas direktores vietn.
1094.14
14.
Elīna Junga
Deputāte
-
15.
Ingrīda Kajaka

Direktores vietniece Mālpils vidusskolā, grāmatvede

868.48
16.
Viktorija Kalniņa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, bāriņtiesas sekretāre, jurista palīgs

964.35
17.
Agnese Kantiševa
Vadītājas vietniece pirmsskolas izglītības iestādē
677.45
18.
Iveta Krieviņa
Iepirkumu komisijas locekle
33.99
19.
Aleksandrs Lielmežs
Deputāts, privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
78.38
20.
Valts Mihelsons
Domes priekšsēdētājas vietnieks
904.27
21
.
Aleksandrs Moisejenkovs
Pašvaldības policijas inspektors
727.58
22.
Mārīte Nīgrande

Nodokļu administratore – iedzīvotāju reģistratore, privatizācijas komisijas sekretāre

699.47
23.
Jūlija Ņikitina
Deputāte
51.68
24.
Jānis Paulovičs
Deputāts
51.68
25.
Edīte Priekule
Kultūras centra direktore
910.53
26.
Dainis Pudelis

Deputāts, administratīvās komisijas priekšsēdētājs

51.68
27.
Indra Reitere
Arhitekte, būvvaldes locekle
334.93
28.
Daina Sila
Privatizācijas komisijas locekle
-
29.
Solvita Strausa
Domes priekšsēdētāja
1369.38
 
30.
Dzintars Tešs
Pašvaldības policijas inspektors
691.10
31.
Diāna Ulase
Direktora vietniece mūzikas un mākslas skolā
472.72
32.
Olita Veica

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece

661.76
33.
Anita Vīksne
Bāriņtiesas locekle
-
34.
Anna Višķere

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, juriste, iepirkumu komisijas locekle, administratīvās komisijas locekle

990.10
35.
Juris Vītums
Mūzikas un mākslas skolas direktors
890.78
36.
Irene Zutere
Bibliotēkas vadītāja
399.40
 
 
 

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu par 2017.gada oktobra mēnesi

(tajā skaitā par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu)
PA Mālpils sociālais dienests
 
 
Nr.p.k.
Amatpersonas
vārds, uzvārds
Amats
Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa
EUR
1.
Olga Volosatova
Direktore
1055.19
2.
Sarma Felmane

Direktores vietniece aprūpes jautājumos, iepirkumu komisijas locekle

 
805.77
3.
Vita Bērziņa

Saimniecības daļas vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

485.18
4.
 
Irita Graudiņa
Sociālās palīdzības organizatore
324.58
5.
Kristīne Dravniece
Sociālais darbinieks
592.26
 
 
 

    

 
 
 

 

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti