Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Mālpils sociālās aprūpes centrs

 

                         

 

Adrese: Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads,LV-2152

Tālrunis: 67925352

Fakss: 67925352

 


  Līdz 12. maijam sakarā ar visā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli COVID 19 vīrusa ierobežošanai sociālās aprūpes centrs ierobežo apmeklējumus trešām personām! Izņemot ar iestādes vadītaja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.


 

Mālpils sociālās aprūpes centrs

Mālpils novada sociālās aprūpes centrs atrodas lauku vidē, kas personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai arī ir ar noteiktu invaliditāti, ļauj baudīt mieru un klusumu. Teritorijā aug ābeles, ir piemērota vide pastaigām, kur darbinieku pavadībā var doties ārpus dzīvojamās telpas. Ir nodrošināta vides pieejamība. Aprūpes centrā ir mājām pietuvināta vide, arī ēdiens tiek gatavots aprūpes centrā. Aprūpes centrā ir 33 gultas vietas. Primāri tiek nodrošināta aprūpe Mālpils novada pašvaldības iedzīvotājiem. Rindas kārtībā uzņem klientus no citām pašvaldībā, slēdzot līgumu (ar līguma paraugu var iepazīties šeit) ar pašvaldību vai apgādnieku par savstarpējiem norēķiniem.

 

Aprūpes iestādes mērķis ir radīt mājas sajūtu, laimes un miera piepildījumu ikviena sirdī.

 

Mālpils sociālās aprūpes centra uzdevums ir nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas veikt pašaprūpi vai ir ierobežota mobiliāte.

Mālpils sociālās aprūpes centrs sniedz šādus pakalpojumus:

·        Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvē nepieciešamām lietām un inventāru;

·        Nodrošina sabalansētu ēdināšanu 4 reizes dienā, izvērtējot katru klientu individuāli, atbilstoši vecumam un ārsta norādītām diētām;

·        Nodrošina sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kura rada drošības sajūtu,

·        Organizē klientu medicīnisko aprūpi;

·        Atbilstoši vajadzībām, nodrošina nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;

·        Nodrošina veļas mazgāšanu;

·        Nodrošina iespēju tikties ar tuviniekiem, draugiem;

·        Organizē klientiem kultūras, atpūtas un reliģiskos pasākumus atbilstoši konfesionālajai piederībai;

·        Organizē palīdzību sociālo problēmu risināšanā, katram individuāli;

·        Organizē klientu sanāksmes, ar mērķi – uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

 

Iestājoties pansionātā jāiesniedz šādi dokumenti:

 

- personas pašrocīgi parakstīts iesniegums;

- medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr.027/u (no ģimenes ārsta);

- invaliditāti apliecionšu dokumentu vai dokumentu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

- izziņu par valsts piešķirtās pensijas vai invaliditātes pabalsta apmēru;

- personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (aizpilda sociālais darbinieks personas deklarētajā dzīves vietā).

 

No 2018.gada 1. janvāra uzturēšanās maksa Mālpils sociālās aprūpes centrā ir 17.30 EUR dienā, personām, kuras lieto inkontinences līdzekļus (autiņbiksītes, vienreizējos paladziņus u.c.) - 18.30 EUR dienā.

 

 

Sociālā aprūpes centra darbinieki: 

 

 Direktore Olga Volosatova 67185874 olga.volosatova@malpils.lv
 Direktores vietniece aprūpes jautājumos  Sarma Feldmane 67925352  sarmafeldmane@inbox.lv
 Direktores vietniece saimniecības jautājumos  Vita Bērziņa    
 Medmāsa  vakance
   
 Aprūpētāja  Valentīna Reitere    
 Aprūpētāja  Līvija Augule    
 Aprūpētāja  Nadežda Melnalksne    
 Aprūpētāja  Svetlana Melnalksne    
Aprūpētāja  Elga Tomsone
   
Aprūpētāja      
 Remontstrādnieks - veļas mazgātājs  Ēriks Bicāns    
 Pavāre  Iveta Iesalniece    
 Pavāre  Gunta Silniece    
 Sociālā aprūpētāja
 Elīna Garā    
 Sociālā darbiniece  Kristīne Draveniece    

 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

 

Sociālā rehabilitētāja

 

 Andis Sils

 Gita Vītoliņa

   

  


 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti