Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
 Dienesti
 Iepirkumi
 Izsoles
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Pašvaldības SIA "Norma K"

SIA "Norma K"

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152

Tālrunis/fakss 67925741, e-pasts: normak@apollo.lv
 
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Konts: LV67HABA0551027451945
 
Kases darba laiks:

Pirmdien, Ceturtdien 8.00-12.00    13.00-16.30

KONTAKTI:
Valdes loceklis –Voldemārs Cērps – 27728115
Grāmatvede- Brigita Reine – 67925741

 

AKTUALITĀTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 UZMANĪBU,

Ūdens un kanalizācijas dienesta pakalpojumu izmantotājiem!

SIA  “Norma K” atgādina, ka ar 25.06.2015. Novada domes sēdes lēmumu Nr. 6/11  ir apstiprināti jauni ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifi:

Patērētājiem ar skaitītājiem:

Ūdens piegāde – 0,78 EUR/1m3 + PVN 21%

Kanalizācijas novadīšana – 0,97 EUR/1m3 + PVN 21%

KOPĀ: 1,75 EUR/1m3 + PVN 21%

Patērētājiem bez skaitītāja:

Ūdens piegāde – 4,66 EUR/no 1 cilvēka mēnesī   + PVN 21%

Kanalizācijas novadīšana – 5,82 EUR/ no 1 cilvēka mēnesī + PVN 21%

KOPĀ: 10,48 EUR/ no 1 cilvēka mēnesī + PVN 21%

Jaunie tarifi stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

SIA “Norma K” administrācija.

 

 

 

 Pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 21.augusta  lēmumam Nr.1/8
„Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”
Paziņojums par tarifa projektu

Mālpils pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Norma K”, vienotais reģ. nr.40003312216, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV 2152, 2016.gada 29.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids
Spēkā esošaistarifs *
(bez PVN)**
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)**
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Siltumapgāde
48,35
56,37
16,59
 
 
 
 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016.gada 1.novembri . Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakāpenisku konkurētspējīga atalgojuma palielināšanu un daļēju iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu. .

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma  tarifa projektu  lietotājs var iepazīties  SIA “Norma K” administrācijas telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā darba laikā no 8.00-12.00 un 13.00-16,00, iepriekš  sazinoties ar valdes locekli Voldemāru Cērpu  pa tālruni 27728115

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Norma K” Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, e-pasts: normak@apollo.lv, fakss 67925741 , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

** Paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam tarifu norāda latos un euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

 
Datums 29.07.2016.
 
Persona, kas tiesīga pārstāvēt
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

                                                       V.Cērps

 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
  
 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti