Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Visas aktualitātes
Dome aicina darbā Mūzikas un mākslas skolas direktoru

 

Mālpils novada dome (reģ.Nr.90000048398)

izsludina pretendentu pieteikšanos uz MŪZIKAS un MĀKSLAS SKOLAS DIREKTORA amata vakanci

 

Galvenie amata pienākumi

 • nodrošināt izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Mālpils novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
 • nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt iestādes darbalaika ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • vadīt izglītības iestādes un tās darbinieku darbību saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 • organizēt un nodrošināt iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.
Prasības pretendentiem
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze mūzikas vai mākslas izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze profesionālās ievirzes izglītības vadības darbā;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
Piedāvājam:
 • Pilnu darba laik
 • Noteiktās pašvaldības sociālās garantijas (papildatvaļinājums u.c.)
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kompleksu
 

Iesniedzamie dokumenti

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes vadītāja amatu;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, nozīmīgāko profesionālās pilnveides dokumentu kopijas;
 • iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (PIELIKUMS);
 

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@malpils.lv, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mālpils novada domes kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 20.augusta plkst.12.00
 

 KONKURSA NOLIKUMS

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti