Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Visas aktualitātes
Paziņojums iedzīvotājiem par satiksmes plūsmas organizēšanu Rikteres ielas (Sidgunda) un Rūpniecības ielas (Mālpils) rekonstrukcijas laikā

 

 

Ar 3.aprīli tiks uzsākta Rikteres ielas (I-22) pārbūve 0,69 km garumā. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš 01.08.2018. Ceļa posmā tiks veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošana, apgaismojuma ievilkšana un asfaltbetona seguma uzklāšana.

Būvdarbus veiks SIA “VIA”, darba vadītājs Gints Gruntiņš.

Būvuzraudzība SIA”BaltLine Globe”, būvuzraugs Anita Bukava.

Autoruzraudzība “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, autoruzraugs Ilze Mežole-Unte.

!!! Būvdarbu veikšanas laikā tiks organizēta maiņvirziena satiksmes plūsma- būs uzstādīti luksofori.

 Rikteres ielas posma pārbūve tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/026, līgums noslēgts 2017. gada 3. augustā), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Rikteres ielu 0,69 garumā. Kopējais projekta finansējums ir 374 211,86 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 276 675,00 EUR, valsts budžeta dotācija 24 384,21 EUR un pašvaldības finansējums 73 152,65 EUR.

 

        Vienlaikus tiks uzsākta arī Rūpniecības ielas (I-48) pārbūve visā ielas garumā 1,37 km. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš 09.10.2018. Ceļa posmā tiks veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošana un asfaltbetona seguma uzklāšana.

Būvdarbus veiks SIA “Vianova”, darba vadītājs Sandis Zvidriņš.

Būvuzraudzība SIA”BaltLine Globe”, būvuzraugs Anita Bukava.

Autoruzraudzība “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, autoruzraugs Ilze Mežole-Unte.

Rūpniecības ielas posma pārbūve tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/027, līgums noslēgts 2017. gada 5. oktobrī), kā ietvaros Mālpilī rekonstruēs Rūpniecības ielu 1,37 km garumā. Kopējais projekta finansējums ir 638 285,97 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 542 543,07 EUR, valsts budžeta dotācija 23 935,72 EUR un pašvaldības finansējums 71 807,18 EUR.

!!! Satiksmes plūsma būvdarbu veikšanas laikā tiks organizēta pa apbraucamajiem ceļiem.

 

Remontdarbu laikā aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus būt saprotošiem, ievērot uzstādītās ceļa zīmes un plānoto satiksmes organizāciju.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti