Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Visas aktualitātes
Šogad Mālpils novadā rekonstruēs trīs pašvaldības ielas

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātā 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros 2016. gada 1. decembrī Mālpils novada dome iesniedza trīs projektu pieteikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbalstīja visus trīs projektus, kuru īstenošanas līgumi parakstīti 2017. gada augustā un oktobrī:

1.       Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/025, līgums noslēgts 2017. gada 10. oktobrī), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Piena ielu 0,75 garumā. Kopējais projekta finansējums ir 305 400,76 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 220 575,00 EUR, valsts budžeta dotācija 21 206,44 EUR un pašvaldības finansējums 63 619,32 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 9. oktobrim.

2.        „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/026, līgums parakstīts 2017. gada 3. augustā), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Rikteres ielu 0,69 garumā un tai izbūvēs arī apgaismojumu. Kopējais projekta finansējums ir 374 211,86 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 276 675,00 EUR, valsts budžeta dotācija 24 384,21 EUR un pašvaldības finansējums 73 152,65 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 1. augustam.

3.       Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/027, līgums noslēgts 2017. gada 10. oktobrī), kā ietvaros Mālpilī rekonstruēs Rūpniecības ielu 1,37 garumā. Kopējais projekta finansējums ir 638 285,97 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 542 543,07 EUR, valsts budžeta dotācija 23 935,72 EUR un pašvaldības finansējums 71 807,18 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 9. oktobrim.

Visu trīs projektu īstenošanu uzsāks jau šī gada pavasarī. Tā rezultātā Mālpils novada uzņēmēji, iedzīvotāji un viesi iegūs uzlabotu ceļu infrastruktūru, kas savukārt sekmētu vietējās uzņēmējdarbības attīstību, nodarbinātību, uzlabotu pārvietošanās iespējas, atvieglotu smagā transporta kustību, sekmētu augstāku drošības līmeni. Kopumā vismaz 14 vietējie komersanti gūs tiešu labumu no šo projekta īstenošanas un radīsies vismaz 50 jaunas darbavietas.

Plašāku informāciju par Eiropas Savienības fondiem var iegūt interneta vietnē www.esfondi.lv.

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

 

Informācija Mālpils novada domes mājaslapā publicēta 2018. gada 11. janvārī

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti