Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pašvaldību vēlēšanas
Visas aktualitātes
PII "Māllēpīte" aicina darbā

                                Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”
                      aicina darbā logopēdu uz nepilnu slodzi.

 
Darba pamatpienākumi:
  • Veikt bērnu no piecu gadu vecuma valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi.
  • Īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar pirmsskolas skolotājiem, medicīnas darbinieku un izglītojamo vecākiem.
  • Atbildēt par logopēdiskā kabineta iekārtojumu un inventāru.
  • Plānot mācību  darbu. Katram logopātam sastādīt individuālo uzdevumu plānu un atbildēt par šī plāna izpildi. Veikt individuālo un grupas nodarbību grafika un logopēda dokumentācijas veidošanu.
  • Konsultēt bērnu vecākus par bērna attīstību, sniegt rekomendācijas bērna valodas korekcijas darbā.
  • Sniegt metodisko palīdzību skolotājām bērnu valodas korekcijā.

Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:

Augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija: skolotājs logopēds. Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē. Gatavība papildināt zināšanas dažādos semināros un kursos atbilstoši veicamajiem pienākumiem.

 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 15.augustam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069; 67925252

                       Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā
                             pirmsskolas skolotāju uz noteiktu laiku (pilna slodze).

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);

- pozitīva attieksme pret bērniem, to darbību, nodrošinot viņu drošību un risinot konfliktsituācijas;
- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes sadarbībā ar bērnu vecākiem, kolēģiem;
- prasme darbā ar datoru;
- precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.

Galvenie pienākumi:
- īstenot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
- nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;

- regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju
- patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
- veidot pozitīvu sadarbības vidi, prast sadarboties ar audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

Piedāvājam:
- interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
- sociālās garantijas;

- darba samaksa atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Mālpils novada pašvaldības pedagogu “Atlīdzības un sociālo garantiju nolikumam” un “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas” un Mālpils novada domes apstiprinātai tarifikācijai.

 

 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 31.jūlijam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069 vai 22334173(vadītāja); 67925252 vai 22334176(vadītājas vietniece saimniec.jaut.).

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2016./2017. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mālpils Profesionālā vidusskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti