Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pašvaldību vēlēšanas
Visas aktualitātes
Mālpils novada domes sēdes Nr. 7 izsludinātā darba kārtība

 24.05.2017. plkst.15.00

Mālpils novada domes sēžu zālē
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI


1. Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas optimizāciju.
2. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
3. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils internātpamatskolā.
4. Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna apstiprināšanu.
5. Par Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības programmu saskaņošanu.
6. Par sadarbības līguma par nometni “Jaunsargu sporta spēles 2017” apstiprināšanu.
7. Par pagaidu nomas līguma noslēgšanu.
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
9. Par adreses piešķiršanu/maiņu.
10. Par zemes vienības platības precizēšanu.
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
12. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
13. Par atcēlēja līguma ar SIA “Augusts” noslēgšanu.
14. Par maksas noteikšanu telpu nomai SIA “Žozefīna”.
15. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu.
16. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici Sev!” iesniegumu izskatīšanu.
17. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
18. Par futbola kluba “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par kultūras un izglītības fonda Upe un Annijas Vītumas iesnieguma izskatīšanu.
20. Par biedrības “Trīs reiz trīs” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
22. Par sadarbības līgumu ar biedrību Mālpils Tautskola.
23. Par SIA “Norma K” valdes locekļa pilnvaru termiņa pagarināšanu un atlīdzības noteikšanu.
24. Par pašvaldības dzīvokļa Krasta ielā 1 - 2 statusa noteikšanu.
25. Par kustamas mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes vienotajā grāmatvedības politikā.
27. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
28. Par vienotās grāmatvedības izveidi.
29. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.


Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2016./2017. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mālpils Profesionālā vidusskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti