Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pašvaldību vēlēšanas
Visas aktualitātes
Mālpils novada domes sēdes Nr. 6 izsludinātā darba kārtība

26.04.2017. plkst.15.00

Mālpils novada domes sēžu zālē
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI


1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
3. Par Mālpils internātpamatskolas reģistrēšanu Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
4. Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu.
5. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu noteikšanu.
7. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par A. Plauža iesnieguma izskatīšanu.
10. Par SIA “Augusts” iesnieguma izskatīšanu.
11. Par SIA “Žozefīna” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par biedrības “Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par katlu mājas katla kapitālo remontu.
15. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.
16. Par ceļu uzturēšanas specifikācijas apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”” apstiprināšanu.
18. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.

 

 

 

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2016./2017. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mālpils Profesionālā vidusskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Sporta pasākumu plāns
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti